CMS: Kullanıcı Girişi Ögeleri Hakkında

4 dakikalık okuma
Wix'te birçok kullanıcı giriş ögesi bulunur, böylece bir koleksiyondaki ziyaretçi içeriğini yakalayabilir, görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. Bu ögeleri kullanarak sitenizde kendi formlarınızı oluşturabilir veya ziyaretçilerin içeriği filtrelemesine izin verebilirsiniz.
Metin girişleri, onay kutuları ve takvimler gibi birçok ögeyi formlarla birlikte kullanabilirsiniz. Açılır menüler ve radyo düğmeleri gibi bazı ögeler sitenizdeki içeriği filtrelemek için kullanılabilir. Hatta yükleme düğmesiyle ziyaretçilerin kendi görüntülerini ve dosyalarını yüklemelerine izin verebilirsiniz. 
Editördeki çeşitli kullanıcı girişi ögelerinin ekran görüntüsü.
Mevcut kullanıcı giriş ögeleri ve diğer interaktif ögelerin listesi aşağıdadır: 
Kullanıcı Giriş Ögesi
Açıklama
Bağlantı Hedefi 
Metin Girişi
Giriş Kutuları az miktarda metin veya sayı girmek veya düzenlemek için kullanılır.  
Metin girişi hakkında daha fazla bilgi edinin.
Metin Girişi
Sayı Alanı
URL
Metin Kutusu
Metin Kutuları, uzun metinler girmek veya düzenlemek için kullanılır. 
Metin girişi hakkında daha fazla bilgi edinin.
Metin Girişi
Sayı Alanı
URL
Zengin Metin
Zengin Metinler, hizalama, madde işareti koyma, kalın, altı çizili veya italik yapma gibi araçları kullanarak metin girmek, düzenlemek ve biçimlendirmek için kullanılır. 
Zengin metin hakkında daha fazla bilgi edinin.
Not: Bu seçenek henüz Editor X'te mevcut değildir.
Zengin Metin Alanı

Radyo Düğmeleri
Radyo Düğmeleri, kullanıcıların önceden tanımlanmış bir dizi seçenekten birini seçmesini sağlar. 

Radyo düğmelerinin bir etiketi (sayfanızda gösterilen metin) ve bir değeri (koleksiyonunuzda depolanan içerik) bulunur.
Radyo düğmeleri hakkında daha fazla bilgi edinin.
Metin Girişi
Sayı Alanı
URL
Tarih ve Saat 
Onay Kutusu
Onay kutuları işaretlenebilir veya boş bırakılabilir. Karşılık gelen Boole değeri koleksiyonunuza kaydedilir.  
Onay kutuları hakkında daha fazla bilgi edinin.
Boolean Alanı
Çoklu Onay Kutusu
Çoklu onay kutuları ziyaretçilerin birden çok seçim yapmasına olanak tanır.

Çoklu onay kutusunun bir etiketi (sayfanızda görüntülenen metin) ve bir değeri (koleksiyonunuzda depolanan içerik) bulunur. Bir ziyaretçi tarafından işaretlenen seçenekler (değerler), virgülle ayrılmış bir metin yığını olarak kaydedilir. 
Onay kutuları hakkında daha fazla bilgi edinin.
Not: Bu seçenek henüz Editor X'te mevcut değildir.
Seçim Etiketleri
Açılan
Açılır listeler bir dizi seçenekten birini seçmek için kullanılır. 

Açılır listelerde bir etiket (sayfanızda gösterilen metin) ve bir değer (koleksiyonunuzda depolanan içerik) bulunur.
Açılır listeler hakkında daha fazla bilgi edinin.
Metin Girişi
Sayı Alanı


Seçim Etiketleri
Kullanıcıların aralarından seçim yapabileceği seçenekleri görüntülemek için Seçim Etiketleri'ni kullanın.
Seçim etiketleri hakkında daha fazla bilgi edinin.
Seçim Etiketleri
Tarih Seçici
Tarih seçiciler ziyaretçilerinizin bir tarih alanını doldurmak için ekranda açılan takvim penceresinden tarih seçmesine olanak sağlar. 
Tarih seçici hakkında daha fazla bilgi edinin.
Tarih ve Saat
Zaman Seçici
Zaman seçiciler ziyaretçilerinizin zaman değerlerini metin olarak girmesine, bir açılır menüden zamanı seçmesine veya saati ileri/geri sarmak için bir adımlayıcı kullanmasına olanak sağlar. 
Zaman seçici hakkında daha fazla bilgi edinin.
Zaman Alanı
Kaydırıcı
Kaydırıcılar, kullanıcılarınızın bir çizgi üzerindeki tutamacı sağa sola kaydırarak sayı girmelerine olanak tanır. 

Kaydırıcınız için bir minimum ve maksimum değerin yanı sıra varsayılan bir başlangıç değeri tanımlayabilirsiniz. 
Not: Bu seçenek henüz Editor X'te mevcut değildir.
Sayı Alanı
Aralık Kaydırıcısı
Aralık Kaydırıcıları, ziyaretçilerinizin bir ölçekte tutmaçları hareket ettirerek bir dizi değeri işaretlemesine olanak sağlar. 

Ayrıca, site ziyaretçilerinizin değiştiremeyeceği sabit bir aralığı görüntüleyecek şekilde de ayarlayabilirsiniz.
[Aralık kaydırıcısı hakkında daha fazla bilgi edinin.
Not: Bu seçenek henüz Editor X'te mevcut değildir.
n/a
Yükleme Düğmesi
Yükleme Düğmeleri ziyaretçilerinizin dosya yüklemesine olanak sağlar. 
Yükleme düğmesi hakkında daha fazla bilgi edinin
Ses Alanı
Dosya Alanı
Görüntü Alanı
Video Alanı
Değerlendirme
Değerlendirme Girişi ziyaretçilerinizin bir derecelendirme puanı girmesine olanak sağlar. Kullanıcı ilgili alanın üzerine geldiğinde ögenin özelleştirilmiş metni gösterip göstermeyeceğini belirleyebilirsiniz. Kullanıcı seçimi bir sayı olarak kaydedilir. 
Değerlendirme girişi hakkında daha fazla bilgi edinin.
Sayı Alanı

Değerlendirme Görünümü
Değerlendirme Görünümü ögeleri, kullanıcılarınıza simgeler üzerinden bir değer göstermenizi sağlar.
Değerlendirme ekranı hakkında daha fazla bilgi edinin.
Sayı Alanı

Adres Girişi
Adres Girişi, site ziyaretçilerinizin bir adres yazmasına olanak tanır, ayrıca Google Haritalar hizmeti üzerinden tam konumlar önerir.
Adres girişi hakkında daha fazla bilgi edinin.
Not: Bu seçenek henüz Editor X'te mevcut değildir.
Adres Alanı
Düğme
Kullanıcılar anahtarları açıp kapatabilirler. Açık veya kapalı konuma karşılık gelen Boole değeri koleksiyonunuza kaydedilir. 
Anahtarlar hakkında daha fazla bilgi edinin.
Boolean Alanı
İmza Girişi
Formlara İmza Girişi eklenebilir, böylece ziyaretçileriniz göndermeden önce adlarını imzalayabilir.
İmza girişi hakkında daha fazla bilgi edinin
Görüntü Alanı
Sayfalandırma
Geliştirme Modu gereklidir 
Sayfalandırma Çubukları, kullanıcılarınızın koleksiyonunuzdaki ögeler arasında gezinmelerini sağlar. 

Bir ögeye sayfalandırma çubuğu bağladığınızda, veri kümesi ayarlarında tanımlanan sayfa boyutuna göre mevcut sayfaların sayısını okur.  
Sayfalandırma çubuğu hakkında daha fazla bilgi edinin.
Not: Bu seçenek henüz Editor X'te mevcut değildir.
Sayfalandırma Çubukları doğrudan veri kümesine bağlanır.
İlerleme çubuğu 
Geliştirme Modu gereklidir
Tamamen özelleştirilebilir bir İlerleme Çubuğu ile bir projede veya görevde kaydettiğiniz ilerlemeyi görüntüleyin. İlerlemeyi güncellemek için çubuğu bir veri kümesine bağlayın. 
İlerleme çubuğu hakkında daha fazla bilgi edinin.
 Sayı Alanı 
reCAPTCHA
Geliştirme Modu gereklidir
Potansiyel spam ve diğer otomatik kötüye kullanım türlerine karşı korunmaya yardımcı olması için sitenize Google'ın reCAPTCHA aracını ekleyin. 
reCAPTCHA hakkında daha fazla bilgi edinin.
n/a

Bu içerik yardımcı oldu mu?

|