Wix Studio: יצירת ערכת לקוח

זמן קריאה: 3 דקות
ערכות הלקוח האישיות ב-Wix Studio משדרגות את תהליך המסירה של האתר ללקוחות. הפיצ'ר הזה מאפשר לכם ליצור ערכות מקיפות ומותאמות לאתרי Wix Studio, ולהבטיח שללקוחות שלכם יהיה את כל מה שהם צריכים להעברה מוצלחת.

אתם יכולים לכלול חומרי הדרכה חיוניים, סרטוני הדרכה, קבצים רלוונטיים ופרטי התקשרות בערכה, כדי להעצים את הלקוחות שלכם ולחזק את הקשר המקצועי ביניכם. כך, ללקוחות יהיה את כל מה שהם צריכים להעברה מוצלחת במיקום אחד נוח.
שימו לב:
אפשר להוסיף ערכות לקוח רק לאתרי Wix Studio.
כאן תוכלו לקרוא עוד על:

יצירת ערכת לקוח

צרו ערכת לקוח אישית והזמינו את הלקוחות לאתר שלהם. הכינו את כל המשאבים שאתם רוצים לחלוק עם הלקוחות כדי שיהיו זמינים בקלות. 
אחרי שתזמינו את הלקוחות לשתף פעולה באתר ה-Wix Studio שבניתם בשבילם, הם יוכלו להיכנס לערכה שלהם ישירות מהדאשבורד של האתר.
צילום מסך של היצירה של ערכת לקוח אישית לאתר Wix Studio.

כדי ליצור ערכת לקוח:

 1. עברו אל Client Kits בסביבת העבודה של Wix Studio.
 2. הקליקו על + Create Client Kit (יצירת ערכת לקוח).
 3. בחרו אתר Studio כדי ליצור ערכה והקליקו על Continue (המשך).
 4. הקליקו על Add resources (הוספת משאבים) והעלו את הקבצים שלכם, או בחרו מסרטוני ההדרכה של Wix Studio .
 5. הקליקו על Agency details (פרטי סוכנות) ואז על המתג Display details כדי לשתף את פרטי הקשר שלכם:
  • מופעל: פרטי הקשר יוצגו כחלק מערכת הלקוח.
  • כבוי: פרטי יצירת הקשר לא מוצגים ללקוחות.
 6. הקליקו על Your client (הלקוח) כדי לראות את הנמענים ובצעו את אחת מהפעולות הבאות:
  • הקליקו על site collaborator כדי להוסיף את הלקוחות כבעלי תפקידים.
   שימו לב: חשוב לציין אם אתם משתפים את הערכה עם הלקוחות רק במטרה לצפות, ולא לערוך אותה.
  • הקליקו על transfer site ownership (העברת הבעלות על אתר) כדי להעביר את האתר ללקוחות.
 7. הקליקו על Save (שמירה) כדי לשלוח את ההזמנה ולשתף את הערכה.

שאלות נפוצות

הקליקו על השאלות לפרטים נוספים על הוספת ערכות לקוח לאתרי Wix Studio.

זה עזר לך?

|