Wix Studio: הזמנת לקוחות לאתרים שלהם

זמן קריאה: 5 דקות
ברגע שסיימתם לעבוד על אתר עבור לקוחות שלכם, אתם יכולים להזמין אותם לשתף פעולה ולהקצות להם תפקידים באתר (collaborator). אפשר לבחור איזו גישה לתת להם, ולהחליט אם הם יוכלו לבצע שינויים באתר עצמו ובדאשבורד של האתר.
כאן תוכלו לקרוא עוד על:

הזמינו לקוחות להצטרף לאתר

כדי להזמין לקוחות להצטרף לאתר, שלחו הזמנה מסביבת העבודה. אתם יכולים לבחור איזה תפקיד לתת להם, או ליצור תפקיד מותאם.

אתם יכולים לשנות את התפקיד של הלקוחות או לבטל את הגישה שלהם מתי שתרצו.

כדי לשלוח הזמנה ללקוחות:

 1. היכנסו ל-Sites בסביבת העבודה שלכם ב-Wix Studio.
 2. עברו עם העכבר מעל אייקון בעלי התפקידים באתר הרלוונטי. 
 3. הקליקו על Invite People (הזמנת אנשים).
 1. הכניסו את כתובת המייל של הלקוח או הלקוחה.
 2. סמנו את התיבה שליד התפקיד או התפקידים הרלוונטיים. 
 3. הקליקו על Send Invite (שליחת הזמנה).
 4. בחלון הקופץ, בחרו ב-Client (לקוחות) והקליקו על Done (סיום). בעלי תפקיד מסוג זה זה יסומנו כ-"CLIENT" בטבלת התפקידים וההרשאות. מייל ההזמנה ועמוד הנחיתה שהם יראו יהיו מותאמים לחוויית הלקוח.
מוכנים להעביר את האתר ללקוחות?
עם Wix Studio, אתם יכולים ליצור ערכת לקוח אישית כדי לשפר את תהליך ההעברה.

בדקו את סטטוס ההזמנה

כדי לבדוק אם הלקוחות אישרו את ההזמנה, עברו אל Roles & Permissions בדאשבורד של האתר. אם ליד השם שלהם מופיעה התווית "PENDING", הם עדיין לא אישרו את ההזמנה. 

בעמודה "Joined on" (הצטרפו בתאריך) תוכלו לראות מתי שלחתם את ההזמנה ועד מתי היא בתוקף. מייל ההזמנה תקף ל-30 יום.
צילום מסך של עמוד התפקידים וההרשאות. בעל התפקיד מודגש

שליחת הזמנה מחדש

אתם יכולים לשלוח את ההזמנה מחדש מתי שתרצו. אתם יכולים לבחור אם לשלוח את ההזמנה החוזרת במייל דרך Wix, או להעתיק לינק ולשלוח את ההזמנה ישירות ללקוחות.

כדי לשלוח הזמנה מחדש:

 1. היכנסו ל-Sites בסביבת העבודה שלכם ב-Wix Studio.
 2. עברו עם העכבר מעל אייקון בעלי התפקידים באתר הרלוונטי.
 3. הקליקו על Manage Roles & Permissions (ניהול תפקידים והרשאות).
 4. עברו עם העכבר מעל לאדם הרלוונטי והקליקו על אייקון הפעולות הנוספות .
 5. בחרו איך לשלוח את ההזמנה מחדש:
  • כדי לשלוח דרך Wix: הקליקו על Resend Invite (שליחה מחדש). Wix תשלח את ההזמנה מחדש לכתובת המייל שהוספתם.
   טיפ: בקשו מהלקוחות לבדוק אם הם לא רואים אותה בתיקיית הספאם.
  • כדי אותו בעצמכם: הקליקו על Get Invite Link (קבלת לינק הזמנה). הקישור מועתק אוטומטית ללוח. הדביקו אותו במייל או בהודעת צ'אט ללקוחות.
   שימו לב: האפשרות הזו לא זמינה כרגע ב-Safari.
צילום מסך של עמוד התפקידים וההרשאות. אייקון הפעולות הנוספות פתוח על בעל תפקיד וסמן העכבר נמצא מעל

אפשרו ללקוחות להשתמש ב-Editor

ברגע שהלקוחות מאשרים את ההזמנה, הם יכולים להיכנס לאתר ב-Studio Editor. הם רואים מצב ספציפי שמאפשר להם לשנות את התוכן, אבל לא את העיצוב שיצרתם. אם התפקיד שלהם כולל רק את ההרשאה Edit Content (עריכת תוכן), זה המצב היחיד שיש להם גישה אליו.
דוגמה של עמוד במצב Edit Content, שמראה את מה שהלקוחות יכולים לערוך
אם ללקוחות שלכם יש תפקיד עם יותר הרשאות, כמו Co-Owner, הם יכולים לגשת גם ל-Full Mode (מצב מלא). המצב הזה מאפשר להם לפתוח את Studio Editor, באותו אופן שאתם רואים אותו. עם זאת, הפעולות שהם יורשו לבצע עדיין תלויות בתפקיד ששייכתם. 
צילום מסך של עמוד הבית בדאשבורד של האתר, שבו הלקוחות יכולים לגשת למצב המלא

שאלות נפוצות

הקליקו על השאלות שלמטה לפרטים נוספים על הזמנת לקוחות.

זה עזר לך?

|