Wix Stores: שליחת הזמנות במייל לשירותי טיפול

זמן קריאה: 4 דקות
לפעמים, כשהעסק גדל, צריך להיעזר בשירותים חיצוניים כדי לטפל בהזמנות, בין אם באופן חלקי או באופן מלא, למשל:
 • מרכזי אספקה
 • מרכזי הפצה
 • ספקים (חברות או יחידים שיוצרים את המוצרים ומספקים אותם ישירות ללקוחות)
אפשר לחבר כל שירות טיפול שרוצים. אחרי החיבור, ההזמנות בחנות יראו מי אמור לספק את המוצרים שנרכשו.
לגורם המטפל יישלח מייל (ידנית או אוטומטית) כדי שהוא ידע שיש הזמנות שצריך לספק.
טיפ:
אפשר גם לחבר כל אחד מהספקים הלוגיסטיים החיצוניים שנותנים שירות באזור שלכם.

שלב 1 | הוספת והגדרת שירות טיפול בהזמנות

הוסיפו כמה שירותי טיפול בהזמנות שאתם צריכים. בשלב הבא תוכלו לבחור באילו מוצרים הם יטפלו.

כדי לחבר שירותי טיפול בהזמנות:

 1. פתחו את ההגדרות של שירותי הטיפול בהזמנות בדאשבורד של האתר.
 2. הקליקו על Add Fulfiller (הוספת שירותי טיפול).
 1. הוסיפו את שם השירות (רק אתם יכולים לראות אותו).
 2. מלאו את כתובת המייל של השירות (ההזמנות נשלחות לכתובת הזו).
 3. בחרו בפעולה שמפעילה שליחת הזמנה מהחנות לשירות הטיפול בהזמנות.
 4. הקליקו על Save & Continue (שמירה והמשך).

שלב 2 | בחירת המוצרים שיטופלו על ידי השירות

לפני ששירות האספקה המותאם יכול להתחיל לממש הזמנות מהחנות שלכם, אתם צריכים לבחור איזה מוצרים הוא יספק. 

כדי לבחור מוצרים:

 1. אם אתם לא בעמוד Assign product to fulfiller (שיוך מוצרים לשירותי הטיפול):
  1. פתחו את ההגדרות של שירותי הטיפול בהזמנות בדאשבורד של האתר.
  2. הקליקו על Assign Products (שיוך מוצרים).
 1. בצעו את הפעולות הבאות בהתאם למוצרים שאתם רוצים לשייך:
  • Assign individual products to a service: (שיוך מוצרים בודדים לשירות) הקליקו על התפריט הנפתח Fulfillment Service (שירותי טיפול בהזמנות) ליד אחד מהמוצרים ובחרו שירות. 
  • שיוך מספר מוצרים בבת אחת: 
   1. בחרו אילו מוצרים לשייך:
    • כל המוצרים: סמנו את התיבה בפינה השמאלית העליונה.
    • מוצרים ספציפיים: סמנו את התיבות שליד המוצרים.
   2. הקליקו על התפריט הנפתח Choose Services (בחירת שירות) ובחרו שירות טיפול בהזמנות.
 1. הקליקו על Done (סיימתי). 

שלב 3 | הגדרת שירות אספקה למוצרים חדשים

כברירת מחדל, כשאתם מוסיפים מוצר חדש לחנות, אתם אמורים לספק אותו. כדי לבחור שירות אחר לטיפול בהזמנות של המוצר הזה, עברו לחלק Advanced (הגדרות מתקדמות) ובחרו שירות.

כדי לשייך שירות טיפול בהזמנות למוצר חדש:

 1. עברו לטאב Products (מוצרים) בדאשבורד של האתר.
 2. צרו מוצר פיזי חדש או ערכו מוצר קיים.
 3. גללו מטה לחלק Advanced (מתקדם) מימין.
 4. הקליקו על התפריט הנפתח Fulfilled by (שירות מטפל) ובחרו שירות טיפול בהזמנות.

שאלות נפוצות

זה עזר לך?

|