Wix Stores: עריכת עמוד הקטגוריות (Category Page)

זמן קריאה: 9 דקות
חשוב:
עמוד הקטגוריות עדיין לא זמין לכל המשתמשים.
עמוד הקטגוריות הוא העמוד הראשי בחנות שלכם. אתם יכולים לעצב כל חלק בעמוד, לבחור את הפריסה המועדפת עליכם, להחליט איזה מידע להציג ועוד. 
הנושאים בעמוד זה:
טיפים:
 • אתם צריכים לערוך את עמוד הקטגוריות רק פעם אחת. כל שינוי שתבצעו יחול אוטומטית על כל קטגוריה. 
 • השתמשו בבורר התצוגות המקדימות של הקטגוריות מימין למעלה כדי לבחור קטגוריה ולצפות בה.

שינוי ההגדרות של עמוד הקטגוריות

בטאב Settings (הגדרות), בחרו אילו אלמנטים להציג בעמוד הקטגוריות, ומה קורה כשלקוחות עומדים עם העכבר מעל תמונות המוצרים. אתם גם יכולים להחליט איך הגולשים יראו עוד מוצרים כשהם מגיעים לסוף העמוד (למשל, בלחיצה על הכפתור Load More – "טעינת פריטים נוספים").

כדי לבחור בהגדרות עמוד הקטגוריות:

 1. הקליקו על הטאב Settings (הגדרות).
 2. ערכו את ההגדרות הבאות:
  • סמנו את התיבות שליד האלמנטים שאתם רוצים להציג:
  • בחרו מה קורה לתמונות המוצרים שלכם כשהגולשים עומדים עם העכבר מעליהן.
  • בחרו איך לקוחות יראו מוצרים נוספים כשהם מגיעים לסוף העמוד:
   • Load More button: כפתור "טעינת פריטים נוספים"
   • Pagination: הצגת מספרי עמודים
   • Infinite scroll: הגולשים יכולים לגלול בלי לעבור מעמוד לעמוד.
  • הוסיפו וערכו את כפתור ה-Add to Cart (הוספה לעגלה).
  • הציגו או הסתירו את מאפייני המוצרים.
טיפים:
 • אם בחרתם בכפתור Load More או באפשרות מספרי העמודים, עברו לטאב Design כדי להתאים אישית את העיצוב. 
 • לכל עמוד יש כתובת URL נפרדת כדי לעזור לשפר את ה-SEO של גלריית המוצרים. לדוגמה:
  • כתובת העמוד הראשון: https://www.mystunningwebsite.com/shop
  • כתובת העמוד השני: https://www.mystunningwebsite.com/shop?page=2

בחירת פריסת עמוד הקטגוריות

בחרו את הפריסה המועדפת עליכם גם לראש העמוד (אם מוצג) וגם לגלריית המוצרים. 

כדי לבחור אפשרויות פריסה:

 1. הקליקו על הטאב Layout (פריסה).
 2. התאימו אישית את ראש העמוד בעזרת האפשרויות הבאות:
  • Header position (מיקום ראש העמוד): בחרו ב-Inline או ב-Top.
   טיפ: אם תבחרו ב-Top, כדאי להסתיר את רשימת הקטגוריות כדי שהן לא ייראו כמו קטגוריות משנה של הקטגוריה שנבחרה. Category info placement (מיקום פרטי הקטגוריה): הציגו את תיאור הקטגוריה על התמונה או מתחת לה.
  • Category info alignment (יישור מידע הקטגוריה): ישרו את הטקסט של ראש העמוד לימין, לשמאל או למרכז.
  • Category image height (גובה תמונת הקטגוריה): גררו את הסליידר כדי לקבוע את גובה תמונת הקטגוריה.
  • Spacing between title & description (המרווח בין הכותרת לתיאור): גררו את הסליידר למרווח הרצוי.
 3.  ערכו את הגלריה באמצעות האפשרויות הבאות:
  • Product display style (סגנון תצוגת המוצר): בחרו איך המוצר ייראה בגלריה.
  • Product info alignment (יישור פרטי המוצר): ישרו את פרטי המוצר לשמאל, למרכז או לימין.
  • Grid behavior (התנהגות הגריד):
   הערה:
   אפשרויות ההתאמה האישית משתנות בהתאם להתנהגות שתבחרו – Fixed (קבוע) או Responsive (רספונסיבי).
   • Fixed (קבוע): כל הגולשים יראו מספר זהה של שורות ועמודות בגלריה.  
   • Responsive (רספונסיבי): מספר המוצרים המוצגים משתנה בהתאם לגודל המסך של הגולשים.
    הערה: ההגדרה הרספונסיבית זמינה רק אם תמתחו את הגלריה לרוחב מלא.
 4. ערכו את תמונות המוצר באמצעות האפשרויות הבאות:
  • Image placement (מיקום התמונה): מקמו את התמונה מעל טקסט המוצר או לידו.
  • Image resizing (שינוי גודל התמונה): בחרו אפשרות שינוי גודל:
   • Crop (חיתוך): כל התמונות ייחתכו לגודל זהה.
   • Fit (התאמה): שמירה על יחס הגודל של התמונה.
  • Image Ratio: בחרו יחס גובה-רוחב לתמונה.
  • Image side padding: התאימו את הריווח מימין ומשמאל לתמונה.
  • Image top and bottom padding: התאימו את הריווח מעל ומתחת לתמונה.
  • Image corner radius (רדיוס פינות התמונה): פינות התמונה יכולות להיות מעוגלות או מרובעות יותר.
 5. הקליקו על Ribbon Layout (פריסת התווית) כדי לקבוע את המיקום שלה:
  • Product info: התווית תופיע מתחת לתמונת המוצר, לצד התיאור.
  • On image: התווית תופיע על גבי תמונת המוצר. גררו את הסליידרים תחת Side padding ו-Top padding כדי להוסיף יותר מקום מסביב לתווית.
טיפ:
כדי למתוח את עמוד הקטגוריות לרוחב מלא, הקליקו על ה-Category Page ב-Editor, בחרו באייקון המתיחה  והפעילו את המתג.

עריכת הטקסט בעמוד הקטגוריות

בטאב Text (טקסט), ערכו את כל קטעי הטקסט כדי שיתאימו לשפת המותג שלכם. אתם יכולים להתאים אישית את הטקסט שמופיע על הכפתורים בעמוד (למשל Add to cart – הוספה לעגלה, pre-order – הזמינו מראש) ואת ההודעה שמופיעה כשמלאי המוצר אוזל. 
טיפ:
אם תבחרו להסתיר אלמנטים, לא תופיע לכם האפשרות לערוך את הטקסט בהם.

כדי לערוך טקסט:

 1. הקליקו על הטאב Text (טקסט).
 2. ערכו את אפשרויות הטקסט הזמינות.

עיצוב עמוד הקטגוריות

ניתן לשנות ולהתאים את עמוד הקטגוריות לעיצוב הכללי של המותג שלכם.

כדי לעצב את עמוד הקטגוריות:

 1. הקליקו על הטאב Design (עיצוב).
 2. בצעו את השלבים הבאים כדי לעצב כל חלק בעמוד הקטגוריות.

עריכת סרגל הצד

בסרגל הצד של עמוד הקטגוריות יש 2 חלקים: רשימת הקטגוריות והמסננים. ניתן להציג אחד מהם או את שניהם, או להסתיר את סרגל הצד כולו. 
חשוב:
רשימת הקטגוריות לא מופיעה במובייל. כשמוסיפים את הקטגוריות לתפריט האתר, ללקוחות הרבה יותר קל להגיע אליהן.
כל קטגוריה פעילה שאתם יוצרים מופיעה אוטומטית ברשימת הקטגוריות, אבל אפשר לבחור להסתיר קטגוריות מסוימות. אתם יכולים גם לסדר מחדש את הקטגוריות שבחרתם להציג.

כדי לערוך את סרגל הצד:

 1. הקליקו על הטאב Sidebar (סרגל הצד).
 2. בחרו מה אתם רוצים לערוך:

עריכת אפשרויות המיון

עמוד הקטגוריות מגיע עם אפשרויות מיון שמקלות על הלקוחות לצפות במוצרים רלוונטיים. אתם יכולים לבטל כל אחת מהאפשרויות או להסתיר את המיון לגמרי. 

כדי לשנות את מיון המוצרים:

 1. הקליקו על הטאב Sorting (מיון).
 2. ערכו את כל אחת מההגדרות הבאות:
  • הקליקו על המתג Show sorting options (הצגת אפשרויות מיון) כדי להשבית אותו. זה אומר שללקוחות אין אפשרות למיין את המוצרים שלכם. 
  • ערכו את תווית המיון (למשל, "Sort by:‎").
  • בחרו איזו אפשרות מיון תוצג כברירת מחדל.
  • בטלו את הסימון בתיבה שליד כל אפשרות מיון שאתם רוצים להסתיר. 

עריכת התצוגה המהירה

התצוגה המהירה מאפשרת ללקוחות לצפות בפרטי המוצר בחלון קופץ מבלי לצאת מעמוד הקטגוריות שלכם. 
טיפ:
כדי לערוך את כפתור ה-Quick View (תצוגה מהירה), עברו לטאב Design (עיצוב).

כדי לערוך את התצוגה המהירה:

 1. הקליקו על הטאב Quick View (תצוגה מהירה).
 2. הפעילו את המתג Show Quick View
 3. בחרו מה אתם רוצים לערוך לעכשיו:
  • Background color: צבע הרקע לחלון התצוגה המהירה
  • Border opacity & color: שקיפות וצבע המסגרת
  • Text font & color: פונט וצבע לכל קטע טקסט שמופיע בחלון התצוגה המהירה
  • Add to Cart button: עיצוב כפתור ההוספה לעגלה – הטקסט, הסגנון, הפונט ועוד. 

זה עזר לך?

|