Wix Stores: ניהול תוויות של מוצרים (Product Ribbons)

זמן קריאה: 7 דקות
הוספת תווית למוצרים עוזרת להבליט ולקדם אותם. 
כדי שניהול התוויות יהיה פשוט, אתם יכולים להוסיף את אותה התווית לכמה מוצרים שונים. לאחר מכן אפשר לערוך את הטקסט שבתווית (לדוגמה, לשנות מ"חדש" ל"חדש בחנות") או להסיר את התווית ממספר מוצרים בבת-אחת.
הנושאים בעמוד זה:

יצירת תווית חדשה

כדי ליצור תווית חדשה עליכם לבחור מוצר ולהכניס את טקסט התווית. בפעם הבאה שתיצרו מוצר או תעדכנו מוצר קיים, תוכלו לבחור בתווית שכבר יצרתם.

כדי ליצור תווית חדשה:

 1. היכנסו לטאב Store Products (מוצרי החנות) בדאשבורד של האתר.
 2. בחרו מוצר קיים או הקליקו על New Product (מוצר חדש) כדי להוסיף מוצר חדש.
 3. הכניסו את טקסט התווית (לדוגמה "חדש בחנות") בשדה Ribbon.
 1. הקליקו על Save (שמירה) כדי לשמור את המוצר.
שימו לב:
אם יצרתם תוויות מוצרים והן לא מופיעות באתר, יכול להיות שהסתרתם אותן.

הוספת תוויות שיצרתם למוצרים אחרים

אחרי שיצרתם תווית, אפשר להוסיף אותה למוצרים אחרים.

כדי להוסיף את התווית:

 1. היכנסו לטאב Store Products (מוצרי החנות) בדאשבורד של האתר.
 2. בחרו מוצר קיים או הקליקו על New Product (מוצר חדש) כדי להוסיף מוצר חדש.
 3. התחילו להקליד את טקסט התווית ובחרו אותה מהרשימה.
 1. הקליקו על Save (שמירה) כדי לשמור את המוצר.

ערכית הטקסט של תוויות

אם הוספתם תווית לכמה מוצרים, אתם יכולים לשנות את הטקסט שלה בכל המוצרים האךה בבת-אחת. 

כדי לערוך את טקסט התווית:

 1. היכנסו לטאב Store Products (מוצרי החנות) בדאשבורד של האתר.
 2. בחרו מוצר קיים.
 3. הקלידו אות כלשהי בשדה Ribbon ובחרו ב-Manage ribbons (ניהול תוויות).
 1. ערכו את טקסט התווית.
  שימו לב: השינויים יתעדכנו בכל המוצרים שהתווית מופיעה בהם.
 2. הקליקו על Save (שמירה).
 3. הקליקו על Save (שמירה) כדי לשמור את המוצר.
טיפ:
בחלון Manage Ribbons (ניהול תוויות) אפשר לראות בכמה מוצרים התווית מופיעה.


שינוי הפריסה והעיצוב של תוויות

קודם כל החליטו איפה אתם רוצים למקם את התווית. לאחר מכן בחרו את הצורה, הצבעים והפונט של התווית.

כדי לשנות את העיצוב:

 1. הקליקו כדי לבחור את גלריית המוצרים ב-Editor.
 2. הקליקו על סמל ההגדרות .
 3. הקליקו על טאב ה-Layout (פריסה).
 4. גללו למטה והקליקו על Ribbon Layout (פריסת תווית).
 5. בחרו איפה אתם רוצים למקם את התווית:
  • On Image: התווית תופיע על גבי התמונה. גררו את פסי ההזזה כדי למקם את התווית.
  • Product Info: התווית תופיע מעל מחיר המוצר.
 6. עצבו את התווית:
  1. הקליקו על Design (עיצוב).
  2. גללו למטה ובחרו ב-Ribbons (תוויות).
  3. ערכו את התווית באמצעות האפשרויות הזמינות. 

מחיקת תווית

אתם יכולים להסיר תווית ממוצר בודד או מכל המוצרים שהיא משויכת אליהם. לדוגמה, אם הוספתם את התווית "מבצע לאביב" ל-25 מוצרים, אתם יכולים למחוק אותה כדי להסיר אותה מ-25 המוצרים בבת אחת. 

כדי למחוק תווית:

 1. היכנסו לטאב Store Products (מוצרי החנות) בדאשבורד של האתר.
 2. בחרו מוצר קיים.
 3. בחרו בפעולה הבאה שאתם רוצים לבצע:

עדכון התוויות של כמה מוצרים בבת-אחת

אתם יכולים להוסיף תווית חדשה למוצרים, להסיר תווית ממוצרים או לעדכן את הטקסט של תווית שכבר מופיעה בכמה מוצרים. 

כדי לבצע שינויים בתווית של כמה מוצרים בבת-אחת:

 1. היכנסו ל-Store Products בדאשבורד של האתר.
 2. בחרו את המוצרים הרלוונטיים:
  • כל המוצרים: סמנו את התיבה משמאל למעלה.
  • מוצרים מסוימים: סמנו את התיבות ליד המוצרים הרלוונטיים.
  • קטגוריה: הקליקו על Filter (סינון) ובחרו בקטגוריה אחת או יותר.
 3. הקליקו על More Actions (פעולות נוספות).
 4. בחרו ב-Edit ribbon (עריכת התווית).
 5. בחרו בפעולה הבאה שאתם רוצים לבצע:

הסתרת תוויות מוצרים מהאתר הפעיל

אתם יכולים להסתיר את כל התוויות כך שלא יופיעו בגלריות המוצרים או בעמוד הקטגוריות. 
שימו לב:
אם הסתרתם את התוויות, גם תוויות חדשות שתיצרו לא יופיעו. אם תרצו להציג את התוויות החדשות, תצטרכו לבטל את ההסתרה שלהן ב-Editor.

כדי להסתיר את התוויות:

 1. עברו ל-Editor.
 2. בחרו את האלמנט הרלוונטי.
 3. הסתירו את התוויות באלמנט שנבחר:
  • עמוד קטגוריות: 
   1. הקליקו על Settings (הגדרות).
   2. הקליקו על Settings (הגדרות).
   3. בטלו את הסימון בתיבה שליד Ribbons (תוויות). 
  • גלריית מוצרים:
   1. הקליקו על אייקון ההגדרות  .
   2. הקליקו על Settings (הגדרות).
   3. בטלו את הסימון בתיבה שליד Ribbons (תוויות).

זה עזר לך?

|