Wix Stores: ניהול סרטים שמוצגים על תמונות של מוצרים

זמן קריאה: 4 דקות
הבליטו, בעזרת סרט, מוצרים שאתם רוצים לקדם. 
כדי שניהול הסרטים יהיה פשוט, אתם יכולים להוסיף את אותו הסרט לכמה מוצרים שונים. אחרי זה, אתם יכולים לערוך את הטקסט שמופיע בסרט (לדוגמה, לשנות "חדש" ל-"חדש בחנות") או להסיר את הסרט ממספר מוצרים בבת אחת.
בעמוד מידע זה נסביר על:

יצירת סרט חדש

אתם יכולים ליצור סרט חדש על ידי בחירת מוצר והזנת טקסט הסרט. בפעם הבאה שאתם רוצים ליצור או לעדכן מוצר, אתם יכולים לבחור בסרט שכבר יצרתם.

כך יוצרים סרט חדש:

 1. היכנסו לטאב Store Products (מוצרי החנות) בדאשבורד של האתר.
 2. בחרו מוצר קיים או הקליקו על New Product (מוצר חדש) כדי להוסיף מוצר חדש.
 3. הכניסו את טקסט הסרט (לדוגמה 'חדש בחנות') בשדה Ribbon .
 1. הקליקו על Save (שמירה) כדי לשמור את המוצר.

הוספת סרטים שיצרתם למוצרים אחרים

אחרי שיצרתם סרט, אתם יכולים להוסיף אותו למוצרים אחרים.

כדי להוסיף את הסרט:

 1. היכנסו לטאב Store Products (מוצרי החנות) בדאשבורד של האתר.
 2. בחרו מוצר קיים או הקליקו על New Product (מוצר חדש) כדי להוסיף מוצר חדש.
 3. התחילו להקליד את הטקסט של הסרט ובחרו את הסרט מהרשימה.
 1. הקליקו על Save (שמירה) כדי לשמור את המוצר.

ערכית הטקסט של הסרטים

אם הוספתם סרט לכמה תמונות של מוצרים, אתם יכולים לשנות את הטקסט שמופיע בו בכל המוצרים בו-זמנית. 

כדי לערוך את טקסט של הסרט:

 1. היכנסו לטאב Store Products (מוצרי החנות) בדאשבורד של האתר.
 2. בחרו מוצר קיים.
 3. הקלידו אות כלשהי בשדה Ribbon ובחרו ב-Manage ribbons (ניהול סרטים).
 1. ערכו את הטקסט שמופיע בסרט.
  שימו לב: השינויים יתעדכנו בכל המוצרים שהסרט מוצג בתמונה שלהם.
 2. הקליקו על Save (שמירה).
 3. הקליקו על Save (שמירה) כדי לשמור את המוצר.
טיפ:
בחלון Manage Ribbons (ניהול סרטים) יוצגו כל המוצרים שהסרט מופיע בתמונה שלהם.


עריכה של פריסת ועיצוב הסרט

כדי להתחיל, החליטו איפה אתם רוצים למקם את הסרט. אחרי זה, אתם יכולים לבחור את הצורה, הצבעים והפונט של הסרט כדיש הוא יראה בול כמו שאת רוצים.

כדי לשנות את העיצוב:

 1. הקליקו כדי לבחור את Product Gallery (גלריית המוצרים) ב-Editor.
 2. הקליקו על סמל ההגדרות .
 3. הקליקו על טאב ה-Layout (פריסה).
 4. גללו מטה והקליקו על Ribbon Layout (פריסת סרט).
 5. בחרו איפה אתם רוצים למקם את הסרט:
  • On Image: הסרט מופיע על גבי התמונה. גררו את פסי ההזזה כדי למקם את הסרט.
  • Product Info: הסרט מופיע מעל מחיר המוצר.
 6. עיצוב הסרט:
  1. הקליקו על טאב ה-Design (עיצוב).
  2. גללו מטה ובחרו ב-Ribons (סרטים).
  3. ערכו את הסרט באמצעות האפשרויות הזמינות. 

מחיקת סרט

אתם יכולים להסיר סרט ממוצר בודד או מכל המוצרים שהוא שויך אליהם. לדוגמה, אם הוספתם סרט "מבצע אביב" ל-25 מוצרים, אתם יכולים למחוק את הסרט הזה כדי להסיר אותו מ-25 המוצרים בבת אחת. 

כדי למחוק סרט:

 1. היכנסו לטאב Store Products (מוצרי החנות) בדאשבורד של האתר.
 2. בחרו מוצר קיים.
 3. בחרו בפעולה הבאה שאתם רוצים לבצע: