Wix Stores: הגדרת שיטת התצוגה של מוצרים נוספים בגלריית המוצרים

זמן קריאה: 4 דקות
כברירת מחדל, כשיש הרבה מוצרים בגלריה הלקוחות יכולים להקליק על כפתור Load More (טעינת מוצרים נוספים) כדי להציג מוצרים נוספים.
אפשר להחליף את כפתור Load More (טעינת עוד מוצרים) בגלריה בפריסה בעמודים עם סרגל מספור או בגלילה אינסופית.
הנושאים בעמוד זה:
טיפ:
שינוי מספר השורות והעמודות בגלריה משפיע על מספר המוצרים שמוצגים בכל עמוד. עברו לטאב Layout (פריסה) כדי לשנות את השורות והעמודות.

הגדרת הכפתור Load More (טעינת פריטים נוספים)

אתם יכולים להתאים את הצבעים, הפונט והצורה של הכפתור Load More (טעינת עוד מוצרים) לעיצוב של האתר. 

כדי להפעיל את הלחצן Load More (טעינת עוד מוצרים) ולשנות את העיצוב שלו:

 1. הקליקו על גלריית המוצרים הרלוונטית ב-Editor.
 2. הקליקו על אייקון ההגדרות .
 3. הקליקו על הטאב Settings (הגדרות).
 4. גללו למטה ובחרו באפשרות Load More button (הכפתור 'טעינת עוד מוצרים').
 5. (לא חובה) ערכו את טקסט הכפתור:
  1. הקליקו על הטאב Text (טקסט). 
  2. ערכו את טקסט הכפתור Load More.
  3. ערכו את טקסט הכפתור Load Previous (טעינת העמוד הקודם).
 6. הקליקו על הטאב Design (עיצוב). 
 7. הקליקו על הכפתור Load More/Previous (טעינת פריטים נוספים/טעינת העמוד הקודם)n.
 8. בחרו מה הייתם רוצים לעצב ולהתאים:
  • Text font and color: (הפונט והצבע של הטקסט) בחירת פונט וצבע לטקסט.
  • Style: (סגנון) בחירת סגנון לכפתור.
  • Background opacity and color: (צבע הרקע ומידת השקיפות שלו) בחירה של צבע הרקע ושינוי מידת השקיפות.
  • Border width (px) and color: (רוחב המסגרת בפיקסלים והצבע שלה) בחירת צבע למסגרת ושינוי הרוחב שלה.
  • Corner Radius (px): (רדיוס הפינות בפיקסלים) עיגול הפינות של הכפתור (מספר גבוה יותר) או חידוד שלהן (מספר יותר נמוך).
  • Button Width: (רוחב הכפתור) שינוי הרוחב של הכפתור.

הגדרת מספור העמודים

אפשר להגדיר פריסה בעמודים עם סרגל מספור ולשנות את העיצוב שלה בהתאם להעדפות שלכם. אם יש באתר של החנות הרבה עמודים, אתם יכולים להוסיף חיצים שיעבירו את הלקוחות ישירות לעמוד הראשון או לעמוד האחרון.

כדי להפעיל פריסה בעמודים עם סרגל מספור ולשנות את העיצוב שלה:

 1. הקליקו על גלריית המוצרים הרלוונטית ב-Editor.
 2. הקליקו על אייקון ההגדרות .
 3. הקליקו על הטאב Settings (הגדרות).
 4. גללו למטה ובחרו באפשרות Pagination (פריסה בעמודים עם סרגל מספור).
 5. שנו את הפריסה בהתאם להעדפות שלכם:  
  1. הקליקו על הטאב Layout (פריסה).
  2. גללו למטה ובחרו סגנון מספור.
  3. הקליקו על מתג ההפעלה First/Last arrows כדי להציג ללקוחות חץ מעבר לעמוד הראשון וחץ מעבר לעמוד האחרון.
  4. יישרו את סרגל המספור לשמאו או לימין או מרכזו אותו. 
 6. שנו את הפונט:
  1. הקליקו על הטאב Design (עיצוב). 
  2. הקליקו על Pagination (מספור).

  3. בחרו פונט לחיצים ולמספרי העמודים.
  4. בחרו צבע שיציין את העמוד שבו הלקוח נמצא.

הגדרת גלילה אינסופית (Infinite Scroll)

עם Infinite Scroll, הלקוחות יכולים להמשיך להסתכל על כל המוצרים שלכם בלי להקליק כדי לעבור מעמוד לעמוד. 

כדי להפעיל גלילה אינסופית:

 1. הקליקו על גלריית המוצרים הרלוונטית ב-Editor.
 2. הקליקו על אייקון ההגדרות .
 3. הקליקו על הטאב Settings (הגדרות).
 4. גללו למטה ובחרו באפשרות Infinite scroll (גלילה אינסופית).

שאלות נפוצות

זה עזר לך?

|