Wix Stores: הוספת הערה להזמנה שקיבלתם

זמן קריאה: 1 דקות
הוסיפו הערות להזמנה כדי לעקוב אחרי בקשות או הנחיות מיוחדות. ההערות האלו הן אישיות ורק אתם ובעלי התפקיד בצוות שלכם יכולים לראות אותן.

כדי להוסיף הערה להזמנה:

  1. עברו לטאב Orders (הזמנות) בלוח הבקרה של האתר.
  2. בחרו בהזמנה שאתם רוצים להוסיף לה את ההערה.
  3. גללו למטה עד ל-Order Activity (פעילות ההזמנה).
  4. הכניסו את ההערה בשדה Add a note (הוספת הערה).
  5. הקליקו על אייקון הווי כדי לשמור.

זה עזר לך?

|