Wix Restaurants: הדפסת הזמנות אוכל

זמן קריאה: 4 דקות
דרך הדאשבורד אפשר להדפיס את הזמנות האוכל הנכנסות, הפתוחות או הקודמות שלכם. אתם יכולים להגדיר מדפסת עם חיבור לרשת/Wi-Fi כדי לקבל התראות במייל על הזמנות נכנסות ולהדפיס אותן באופן אוטומטי על דפי A4.

עם אפליקציית Wix Owner אפשר גם להדפיס הזמנות ולעקוב אחר הקבלות ישירות מהנייד. אחרי שתחברו מדפסת, תוכלו להחליק ימינה על הזמנה באפליקציה כדי להדפיס במהירות את הקבלה או לשלוח את הקבלה במייל להדפסה בהמשך. אתם יכולים גם להגדיר הדפסה אוטומטית של הזמנות חדשות כשהאפליקציה פתוחה.
הערות:
 • בינואר 2021 הפסיקה Google את התמיכה ב-Google Cloud Print. אם יש לכם מדפסת רשת, אתם יכולים להתחבר באמצעות המייל שלכם לפי ההוראות שלמטה.
 • הזמנות בגודל קבלה ניתן להדפיס רק במדפסות בלוטות' מסוג Star Micronics TSP143‏, ‏Star Micronics TSP654II או Epson TM30ii דרך אפליקציית Wix Owner. אין תמיכה במדפסות קלאסיות.
הנושאים בעמוד הזה:

הדפסת הזמנות אוכל מהדאשבורד

אתם יכולים להדפיס את ההזמנות שמגיעות למסעדה שלכם ישירות מהטאב Orders (הזמנות אוכל) בדאשבורד שלכם.

כדי להדפיס הזמנה מהדאשבורד:

 1. היכנסו לטאב Orders (הזמנות אוכל) בדאשבורד.
 2. בחרו את הטאב הרלוונטי להזמנה שאתם רוצים להדפיס:
  • New Orders: הזמנות חדשות שטרם אושרו.
  • In Progress: הזמנות בטיפול – שאושרו אבל עדיין לא נמסרו.
  • All Orders: כל ההזמנות, כולל ההזמנות שנמסרו.
 3. הקליקו על ההזמנה שאתם רוצים להדפיס.
 4. הקליקו על Print (הדפסה) מימין למעלה.

הגדרת הדפסה אוטומטית באמצעות כתובת המייל של המדפסת

אתם יכולים להגדיר הדפסה אוטומטית דרך מדפסות עם חיבור לרשת/Wi-Fi שיש להן כתובות מייל משלהן. בכל פעם שתיכנס הזמנה חדשה, המערכת תשלח התראה למייל של המדפסת, והיא תדפיס את ההזמנה על דף A4.

כדי להגדיר הדפסה אוטומטית:

 1. היכנסו לטאב Orders (הזמנות אוכל) בדאשבורד.
 2. הקליקו על Settings (הגדרות) בפינה הימנית העליונה.
 3. הקליקו על Notifications (התראות).
 4. הקליקו על ‎+ Add New Notification (הוספת התראה חדשה) תחת Receive Orders (קבלת הזמנות).
 5. ודאו שהתפריט הנפתח Email (מייל) מסומן. 
 6. הכניסו את כתובת המייל של המדפסת.
  הערה: אתם יכולים לברר את כתובת המייל של המדפסת שלכם מול יצרן המדפסת. לכל יצרן יש הנחיות משלו. בהמשך העמוד הזה יש לינקים לכמה יצרני מדפסות פופולריים.
צילום של מסך ההתראות שבו מכניסים את המייל להזמנות
 1. הקליקו על Save (שמירה).
לינקים של יצרנים פופולריים לצורך הגדרת המייל של המדפסת:
שימו לב:
בפעם הבאה שתקבלו הזמנה, המדפסת תקבל התראה במייל ותדפיס את ההזמנה באופן אוטומטי. אתם יכולים גם להגדיר התראות על הדפסה אוטומטית לגבי הזמנות שלא טופלו והזמנות נכנסות. הקליקו על ‎+ Add New Notification (הוספת התראה חדשה) תחת Unhandled Orders (הזמנות שלא טופלו) כדי להתחיל.

הדפסת הזמנות האוכל מאפליקציית Wix Owner

ניתן לחבר מדפסת לאפליקציית Wix Owner ולשלוח הזמנות להדפסה ישירות מהנייד. אחרי שתחברו מדפסת, תוכלו להחליק ימינה על הזמנה באפליקציה כדי להדפיס את הקבלה במהירות או לשלוח את הקבלה במייל להדפסה בהמשך. אתם יכולים גם להגדיר הדפסה אוטומטית של הזמנות חדשות כשהאפליקציה פתוחה.
אתם יכולים להדפיס הזמנות דרך אפליקציית Wix Owner באמצעות:
 • מדפסות רשת (שמחוברות ל-Wi-Fi)
 • מדפסות בלוטות' Star Micronics TSP143‏, Star Micronics TSP654II או Epson TM30ii
 • AirPrint (מכשירי iOS)
 • IPP (מכשירי אנדרואיד)
אם נתקלתם בבעיות כלשהן בהתאמה, פנו לתמיכה של יצרן או משווק המדפסת. אם נתקלתם בבעיות בחיבור מדפסת, נסו את השלבים האלה לפתרון בעיות.

חיבור מדפסת באפליקציית Wix Owner

חברו את המדפסת לטלפון באמצעות בלוטות' או Wi-Fi לפי ההוראות במדריך למשתמש של המדפסת. אחרי שחיברתם מדפסת, אתם יכולים לבחור בה באפליקציה כמדפסת ברירת המחדל להדפסת הזמנות.
כדי לחבר מדפסת באפליקציית Wix Owner:
 1. היכנסו לאתר שלכם באפליקציית Wix Owner.
 2. לחצו על ניהול (Manage) בפינה השמאלית התחתונה.
 3. לחצו על הזמנות מהמסעדה (Restaurant Orders).
 4. לחצו על אייקון ההגדרות  משמאל למעלה.
 5. לחצו על הגדרות הדפסה (Print Settings).
 6. לחצו על התפריט הנפתח בחירת מדפסת (Select Printer) ובחרו את המדפסת המחוברת מהרשימה.
בחירת המדפסת מהרשימה באפליקציית Wix Owner
 1. (לא חובה) לחצו על מתג ההפעלה הדפסה אוטומטית של הזמנות חדשות (Automatically print new orders) כדי שהזמנות אוכל חדשות יודפסו באופן אוטומטי במדפסת שנבחרה כשהאפליקציה פתוחה.

הדפסת הזמנות אוכל מאפליקציית Wix Owner

אפליקציית Wix Owner מאפשרת לכם להדפיס הזמנות נכנסות והזמנות קודמות ישירות מהנייד. אתם יכולים לבחור כל הזמנה כדי לראות פרטים נוספים לפני ההדפסה, או להחליק עליה ימינה במסך ההזמנות הראשי כדי להדפיס אותה במהירות.
כדי להדפיס הזמנה מאפליקציית Wix Owner:
 1. היכנסו לאתר שלכם באפליקציית Wix Owner.
 2. לחצו על ניהול (Manage) בפינה השמאלית התחתונה.
 3. לחצו על הזמנות מהמסעדה (Restaurant Orders).
 4. לחצו על ההזמנה שאתם רוצים להדפיס.
 5. לחצו על אייקון הפעולות הנוספות משמאל למעלה.
 6. לחצו על הדפסת ההזמנה (Print Order).
צילום מסך של הדפסת הזמנה מאייקון הפעולות הנוספות באפליקציית Wix Owner.
 1. בחרו מדפסת.
 2. בחרו מבין אפשרויות ההדפסה. 
 3. לחצו על הדפסה (Print).
טיפ:
אתם יכולים גם להדפיס הזמנה במהירות מהמסך 'הזמנות מהמסעדה' על ידי החלקה ימינה על ההזמנה ולחיצה על הדפסה (Print).