Wix Pro Gallery: הוספת חיצי ניווט לגלריה

זמן קריאה: 3 דקות
חיצי ניווט ב-Pro Gallery מעודדים את הגולשים לבדוק מה עוד יש בגלריה, בקצב שלהם. בפריסות מסוימות של Pro Gallery אפשר לבחור אם החיצים יופיעו בתוך הגלריה או מחוץ לה ולעשות שינויי עיצוב נוספים.
אתם יכולים לשנות את הצבע של החיצים כדי שיתאימו לעיצוב הכללי של האתר.
הערה:
אם הפעלתם את Expand Mode (מצב ההרחבה) בגלריה, חיצי הניווט יוצגו אוטומטית.

הנושאים בעמוד הזה:


הוספה והתאמה אישית של חיצי ניווט

אפשר להציג חיצי ניווט בפריסות Thumbnails, ‏Slider, ‏Slideshow ו-Column, ודרך הטאב Design (עיצוב) בחלונית Settings (הגדרות) תוכלו לשנות את המיקום, הצבע והגודל של החיצים.

כדי להוסיף ולהתאים אישית את חיצי הניווט:

 1. הקליקו על Wix Pro Gallery ב-Editor שלכם.
 2. הקליקו על Settings (הגדרות).
 3. הקליקו על הטאב Design (עיצוב) משמאל.
 4. הקליקו על Navigation Arrows (חיצי ניווט).
 5. הפעילו את המתג Show navigation arrows (הצגת חיצי ניווט).
 6. יש לכם כל מיני אפשרויות לעריכת החיצים:
  • Arrow style (סגנון החץ): הקליקו כדי לבחור עיצוב עבור החיצים, או הקליקו על אייקון ההוספה כדי להעלות עיצוב משלכם.
  • Arrow background (רקע החץ): הקליקו על התפריט הנפתח כדי לבחור הצללה, מסגרת או בלי רקע.
   • Shadow (צל): הוספה של צל חלש מסביב לחץ.
   • Box (במסגרת): הוספה של מסגרת מסביב לחץ. הקליקו על תיבת הצבעים כדי לשנות את צבע התיבה וגררו את פסי ההזזה הרלוונטיים כדי לשנות את מידת השקיפות ועיגול הפינות.
   • None (ללא): לא יהיה רקע לחץ.
  • Arrows Size (גודל החיצים): גררו את פס ההזזה כדי להגדיל או להקטין את חיצי הניווט.
  • Arrow Color (צבע החיצים): הקליקו על תיבת הצבע כדי לבחור את צבע חיצי הניווט. בחרו צבע מתוך צבעי האתר או צבע אחר שתבחרו.
  • Arrows position (מיקום החיצים): סמנו את התיבה הרלוונטית כדי להציג את חיצי הניווט בגלריה או מחוץ לה. שימו לב: חיצי ניווט בגלריה עלולים לכסות חלק מהפריטים הגלריה.
  • Center arrows to (מירכוז החיצים לפי): בחרו למרכז את החיצים לפי צידי הגלריה, לפי התמונות שבה או לפי הטקסט שבה.
  • Horizontal Padding (ריווח אופקי): גררו את פס ההזזה כדי לשנות את המרווח בין החיצים למסגרת הגלריה.
הערה:
כדי לראות את האפשרות Center arrows to, ודאו שבחרתם להציג את הטקסט מתחת לפריטים שבגלריה. האפשרות הזו לא זמינה כרגע בפריסות Thumbnails ו-Slider.
טיפ:
אתם יכולים גם לאפשר הצגת חיצי ניווט בפריסות Grid ו-Collage: צריך להגדיר את כיוון הגלילה למצב אופקי בטאב Layout (פריסה).

התאמה אישית של חיצי הניווט במצב הרחבה

אם מפעילים את ה-Expand Mode (מצב ההרחבה) בגלריה שלכם, חיצי הניווט מוצגים אוטומטית. ניתן לערוך את צבע החיצים מהטאב Design Settings (הגדרות העיצוב) בתוך Expand Mode.

כדי להתאים אישית את חיצי הניווט במצב Expand:

 1. הקליקו על Wix Pro Gallery ב-Editor שלכם.
 2. הקליקו על Settings (הגדרות).
 3. הקליקו על הטאב Design (עיצוב) משמאל.
 4. הקליקו על Expand Mode (מצב הרחבה).
 5. הקליקו על Customize Expand Mode (התאמה אישית של מצב ההרחבה).
 6. גללו למטה אל Design Settings (הגדרות עיצוב) מימין לחלון של מצב ההרחבה.
 7. הקליקו על תיבת הצבעים ליד Icon color ובחרו צבע מצבעי האתר או צבע אחר משלכם.
 8. ‏הקליקו על Done (סיום).
הערה:
חיצי הניווט במצב הרחבה גלויים רק במחשב - ולא במובייל. הגולשים באתר צריכים להחליק את האצבע שמאלה או ימינה כדי לנווט בגלריה בנייד.
טיפ:
הקליקו כאן כדי לקרוא עוד מידע על אפשרויות ההתאמה האישית במצב ההרחבה.

זה עזר לך?

|