Wix Multilingual: התאמת התפריטים לכל שפה

זמן קריאה: 2 דקות
חשוב לוודא שתפריט האתר מתורגם לכל אחת מהשפות הרלוונטיות כדי שהגולשים יוכלו להתמצא באתר בשפה שלהם. 

בעמוד הזה:

תרגום ידני של פריטים בתפריט

תרגום השמות של עמודי האתר לשפה המשנית יעזור לגולשים להתמצא באתר בקלות בשפה שהם בחרו.

כדי לתרגם פריטים בתפריט באופן ידני:

 1. הקליקו על חלונית ה-Switch Language (החלפת שפה) בחלק העליון של ה-Editor.


 2. בחרו את השפה המשנית שאתם רוצים לתרגם.
 3. הקליקו על Pages (עמודים) בצד השמאלי של ה-Editor.
 4. הקליקו על אייקון המידע הנוסף לצד הפריט הרלוונטי בתפריט, ואז הקליקו על Rename (שינוי השם).
 5. הכניסו את התרגום.
 6. הקליקו על Done (סיום).
 7. חזרו על שלבים 4-5 עבור שאר הפריטים בתפריט.

תרגום אוטומטי של פריטים בתפריט

אם אתם בוחרים לתרגם את האתר באופן אוטומטי, הפריטים בתפריט (שמות העמודים) יתורגמו אוטומטית. דרך חלונית העמודים אפשר להגדיר שכל עמוד שתוסיפו לאתר יתורגם אוטומטית.

איך לתרגם פריטים בתפריט באופן אוטומטי:

 1. הקליקו על חלונית ה-Switch Language בחלק העליון של ה-Editor.
 2. בחרו את השפה המשנית שאתם רוצים לתרגם.
 3. הקליקו על Pages (עמודים) בצד השמאלי של ה-Editor.
 4. הקליקו על אייקון המידע הנוסף ליד הפריט הרלוונטי, ואז הקליקו על Auto-translate name (תרגום אוטומטי של השם).
 5. הקליקו על Done (סיום).
 6. בצעו שוב את שלבים 4-5 עבור כל הפריטים שנותרו בתפריט.

זה עזר לך?

|