Wix Loyalty Program: הוספת רמות למועדון הלקוחות

זמן קריאה: 7 דקות
הוסיפו רמות למועדון הלקוחות כדי להפוך אותו לתוכנית מדורגת שמשייכת את החברים בו לרמה מסוימת (למשל "בסיסי", "כסף", "זהב"), בהתאם לנקודות שהם צברו.

מועדון לקוחות עם רמות מתמקד בלקוחות על בסיס הפעילות האישית שלהם. זו יכולה להיות דרך מצוינת לתמרץ את חברי המועדון. לדוגמה, אם החברים יודעים שהוצאה של 20 שקלים נוספים תאפשר להם לצבור מספיק נקודות כדי להגיע לרמה הבאה ולקבל הטבות, יכול להיות שזה יעודד אותם להגדיל את עגלת הקניות.
כדי להוסיף רמות, אתם צריכים שתהיה לכם:

שלב 1 | הוספת ועריכת רמות

בחרו בכמה רמות תרצו להשתמש, ושנו את השמות, האייקונים והתיאורים של השכבות. הגדירו כמה נקודות צריך כדי להצטרף לכל רמה.
צילום מסך של מסך הרמות.
שימו לב:
אם עדיין לא הגדרתם מועדון לקוחות, עקבו אחרי השלבים הבאים. אתם יכולים להוסיף רמות במהלך ההגדרה הראשונית או אחרי הפעלת המועדון.

אם הוספתם רמות לפני שהפעלתם את מועדון הלקוחות, יופיעו 3 דרגות מוגדרות מראש: "Basic" (בסיסי), "Silver" (כסף) ו-"Gold" (זהב). אם הוספתם דרגות אחרי שהפעלתם את המועדון, ה"שיטות לצבירת הנקודות" וההטבות הקיימות מהמועדון הקודם ללא הרמות ישויכו לרמה הבסיסית.

כדי להוסיף ולערוך רמות:

 1. עברו אל Loyalty Program (תוכניות נאמנות) בדאשבורד של האתר.
 2. הקליקו על Manage Program (ניהול מועדון) בפינה הימנית העליונה.
 3. הקליקו על הטאב Points and rewards (נקודות והטבות).
 4. הקליקו על Set Up Tiers (הגדרת רמות).
 5. (אם כבר הפעלתם את המועדון) הקליקו על Continue to Set Up (המשך להגדרה) בחלון הקופץ שנפתח.
החלון הקופץ שמופיע לפני הגדרת הרמות.
 1. המועדון שלכם כולל עכשיו רמות. הוסיפו רמות חדשות או ערכו רמות קיימות:
  1. הקליקו על + Add New Tier (הוספת רמה חדשה) או עברו עם העכבר מעל רמה קיימת והקליקו על Edit (עריכה). 
  2. הוסיפו את פרטי הרמה:
   1. Tier name: הוסיפו שם לרמה.
   2. (לא חובה) Description: הוסיפו תיאור של היתרונות של הרמה הזו.
   3. Minimum points to enter tier: הוסיפו את מספר הנקודות שצריך לצבור כדי להצטרף לרמה הזו.
   4. (לא חובה) Icon: הקליקו על ה-+ ובחרו או העלו אייקון שמייצג את הרמה הזו.
   5. הקליקו על Save (שמירה). 
המסך שבו מזינים את פרטי הרמה.
 1. חזרו על שלב 6א למעלה עבור כל רמה אחרת שתרצו להוסיף.
  שימו לב: הקליקו על אייקון הפעולות הנוספות ליד רמה והקליקו על Delete (מחיקה) כדי למחוק רמה.
רמת ה-"Basic" (בסיסי):
אי אפשר למחוק את רמת ה-Basic או לערוך את מספר הנקודות שדרושות כדי להצטרף לרמה - הן תמיד יהיו קבועות ל-0 נקודות. זה אומר שלקוחות שצוברים נקודות נאמנות יצורפו לרמה הזו אוטומטית.

שלב 2 | הוסיפו דרכים לצבור נקודות והטבות לכל רמה

הגדירו את הדרכים שבהן תרצו שחברים יוכלו לצבור ולממש נקודות. אתם יכולים לשנות את הדרכים האלו עבור כל רמה.

כדי לשייך הטבות ודרכים לצבירת נקודות:

 1. שייכו "ways to earn" (דרכים לצבירת נקודות) לרמות שלכם:
  1. גללו מטה אל החלק Earn points (צבירת נקודות).
  2. עברו עם העכבר מעל Ways to earn (דרכים לצבור נקודות) והקליקו על Edit (עריכה).
  3. בחרו את תיבת הסימון שליד כל רמה שאתם רוצים שתהיה זמינה עבור שיטת הצבירה הזו.
  4. הוסיפו את סך הנקודות שהחברים צוברים בכל רמה והקליקו על Save (שמירה). 
המסך שבו אפשר לערוך דרכים לצבירת נקודות.
 1. חזרו על שלב 1 למעלה עבור כל אחת מהשיטות שלכם לצבירת נקודות.
 2. שיוך הטבות לרמות:
  1. גללו מטה לקטע Rewards (הטבות).
  2. עברו עם העכבר מעל Reward type (סוג הטבה) והקליקו על Edit (עריכה).
  3. בחרו את תיבת הסימון שליד כל רמה שאתם רוצים שתהיה זמינה עבור ההטבה הזו. 
  4. הוסיפו את סך הנקודות שחברים יוכלו לממש כדי לקבל את ההטבה והקליקו על Save (שמירה).
 3. חזרו על שלב 3 שלמעלה עבור כל סוג הטבה.
שימו לב:
בכל פעם שתצרו הטבה או "דרך צבירת נקודות" חדשה, תוכלו לערוך נקודות שנצברו או מומשו עבור כל רמה.

שלב 3 | הגדרת תקופת הזכאות לרמה

לרמות יש תקופת זכאות. אם ההצטרפות לרמה חדשה דורשת 200 נקודות ותקופת הזכאות של הרמה היא שנה, לקוחות יצטרכו לצבור עוד 200 נקודות בכל שנה כדי להבטיח שהם יישארו ברמה הזו.

אם לקוחות לא מצליחים לצבור את סך הנקודות שדרוש כדי להישאר ברמה מסוימת במסגרת תקופת הזכאות, הם יועברו לרמה נמוכה יותר שתואמת את הנקודות שהם צברו במהלך התקופה.
שימו לב:
תקופת הזכאות שתבחרו עבור הרמה מופעלת רטרואקטיבית. אם כבר יש לכם לקוחות עם נקודות נאמנות, הם יצטרפו אוטומטית לרמות שיתאימו לנקודות שצברו במהלך השנה, השנתיים או 3 השנים הקודמות (בהתאם לתקופת הזכאות שבחרתם).

כדי להגדיר את תקופת הזכאות לרמה:

 1. הקליקו על Edit (עריכה) ליד Tier eligibility period (תקופת זכאות לרמה) בחלק העליון של הטאב Points and rewards (נקודות והטבות).
 2. הקליקו על התפריט הנפתח Duration (משך זמן) כדי לבחור את פרק הזמן בו הלקוחות צריכים להשתמש בהטבות הרמה לפני שהן מתאפסות.
 3. הקליקו על Save (שמירה).

שלב 4 | (לא חובה) ערכו את פרטי הרמות בעמודי האתר

כשאתם מפעילים מועדון לקוחות של Wix Loyalty Program, נוצרים אוטומטית 2 עמודים חדשים שמתווספים לאתר: עמוד Loyalty Program (מועדון לקוחות) ועמוד My Rewards (ההטבות שלי). כשאתם מוסיפים רמות למועדון הלקוחות, העמודים האלה מתעדכנים אוטומטית ומשקפים את מבנה הרמות החדש הזה. התוכן והפריסה של העמוד יתעדכנו כדי שהגולשים וחברי המועדון יוכלו לראות את הפרטים של דירוג הרמות.

בדקו את הפריסה החדשה וערכו את העמודים האלה כך שיתאימו לסגנון האתר שלכם.
שימו לב:
 • אם המועדון שלכם כבר פעיל כשאתם מוסיפים רמות, הפריסות של עמוד ה-Loyalty Program ועמוד ה-My Rewards יתעדכנו אוטומטית, מבלי שתפרסמו את האתר שלכם ב-Editor.
 • אם קיימת רמה שלא שויכו לה "דרכים להרוויח" או הטבות, היא לא תופיע בעמודי האתר. אם חברי המועדון צברו את מספר הנקודות הנדרש כדי להצטרף לרמה הזו, הם יצורפו אליה ולא ייהנו מ"דרכים לצבירה" או מהטבות ספציפיות לרמה הזו עד להוספה שלהם לרמה.
צילום מסך של האופן בו רמות מוצגות בעמוד Loyalty Program באתר שבאוויר.

שאלות נפוצות

הנה כמה שאלות נפוצות על הוספת רמות למועדון הלקוחות:

עקבו אחר ההגדרות של מועדון הלקוחות ושל הרמות שהחברים שייכים אליהן:
עברו אל Loyalty Program (מועדון לקוחות) בדאשבורד כדי לצפות ברשימה של חברי המועדון ושל הרמות שאליהן הם שייכים. הקליקו על Manage Program (ניהול מועדון ) ואז על הטאב Program info (מידע על המועדון) כדי לראות סקירה כללית של המועדון והרמות שלו.
צילום מסך של רשימת חברי מועדון הלקוחות.

זה עזר לך?

|