Wix Forms: צפייה וניהול טבלת טפסים שהוגשו

זמן קריאה: 4 דקות
טבלת ההגשות של טופס היא טבלה שמאחסנת ומארגנת את כל המידע שגולשים שולחים באתר שלכם ובטפסים עצמאיים. לשני סוגי הטפסים יש את אותה הפריסה והפונקציונליות עבור טבלאות ההגשות. אפשר לייבא ולייצא נתוני הגשה וגם לסנן ולמיין את המידע כדי ליצור תצוגה מותאמת אישית.

צפייה בטבלת הגשות

אתם יכולים לצפות בנתוני ההגשות של כל טופס שיצרתם מלוח הבקרה של Forms (טפסים). עבור טפסי אתר, ודאו שפרסמתם את האתר שלכם בזמן האחרון כדי להפעיל את טבלאות ההגשות של הטפסים.

כדי לצפות בטבלת ההגשות שלכם:

  1. עברו אל Forms בדאשבורד של האתר שלכם. 
  2. הקליקו על View Submissions Table (צפייה בטבלת הגשות) לצד האתר הרלוונטי או הטופס העצמאי. טבלת ההגשות נטענת בנתונים מהפעם האחרונה שפרסמתם את האתר שלכם.
שימו לב:
אם תקליקו על View Submissions Table עבור טופס אתר ותראו הוראות כמו אלה שמופיעות בתמונה למטה, המשמעות היא שטבלת ההגשות לא נוצרה באופן אוטומטי. עברו אל ה-Editor והפעילו קודם כל את טבלת ההגשות.

ניהול הנתונים בטבלת ההגשות

העמודות בטבלת ההגשות שלכם נמשכות משדות הטופס או מטופס עצמאי באתר שלכם. העמודה השמאלית מציגה את זמן ההגשות ואי אפשר להסיר אותה. בשאר השדות, אתם יכולים להציג או להסתיר נתונים, ליצור מסננים משלכם ולייבא ולייצא נתונים.
שימו לב:
סדר השדות בטבלת ההגשות מבוסס על הסדר בו הם מופיעים בטופס האתר. אם אתם רוצים לסדר מחדש את השדות בטבלה, עברו ל-Editor ושנו את מיקום השדות בטופס הרלוונטי. אחר כך, פרסמו את האתר.

כדי לנהל את הנתונים בטבלת ההגשות שלכם:

  1. עברו אל Forms בדאשבורד של האתר שלכם. 
  2. הקליקו על View Submissions Table (צפייה בטבלת הגשות) לצד האתר הרלוונטי או הטופס העצמאי.
  3. נהלו את נתוני ההגשות שלכם באמצעות האפשרויות הזמינות:

זה עזר לך?

|