Wix Events: שינוי הגדרות ההרשמה באמצעות אפליקציית Wix Owner

זמן קריאה: 2 דקות
אתם יכלים לשנות את הגדרות האירועים שלכם מכל מקום באמצעות אפליקציית Wix Owner. תוכלו לפתוח או לסגור את ההרשמה, להגדיל את מכסת המשתתפים ולנהל את רשימת ההמתנה ישירות מהנייד.

כדי לערוך את הגדרות ההרשמה:

  1. עברו אל האתר שלכם באפליקציית Wix Owner.
  2. הקישו על Manage  (ניהול) למטה.
  3. לחצו על Events (אירועים).
  4. בחרו אפשרות: Published Events (אירועים שפורסמו) או Draft Events (טיוטות).
  5. בחרו אירוע.
  6. לחצו על הטאב Manage (ניהול).
  7. בחרו ב-Registration settings (הגדרות הרשמה).
  8. בחרו בפעולה שאתם רוצים לבצע:

זה עזר לך?

|