Wix Events: עריכת פורמט התאריך והשעה

זמן קריאה: 1 דקות
תאריכים ושעות מוצגים בדרכים שונות באזוריםש ונים בעולם. התצוגה שלהם באתר שלכם מותאמת לאזור שהגדרתם לאתר שלכם.

כדי לערוך את הגדרות האזור שלכם:

  1. היכנסו לטאב Settings (הגדרות) בדאשבורד של האתר.
  2. הקליקו על Language & Region (שפות ואזורים).
  3. בחרו את האזור שלכם בתפריט הנפתח Regional settings (הגדרות אזוריות).
  4. (מומלץ) השלימו את שאר הגדרות השפה והאזור (Language & Region).
אתם יכולים לראות תצוגה מקדימה של התאריכים, המספרים, מטבעות ועוד.