Wix Events: עריכת טופס ההרשמה לאירועי RSPV

זמן קריאה: 4 דקות
כשאורחים מצטרפים לאירוע הם ממלאים טופס הרשמה. כשמדובר באירועים שלא צריך לקנות כרטיס כדי להשתתף בהם (למשל חתונות), האורחים יתבקשו למלא פרטים כשהם יאשרו הגעה.
כאן תוכלו לקרוא על:

עריכת טופס הרשמה לאירוע עם אישורי הגעה

אתם יכולים לערוך שינויים בשדות בטופס שהאורחים ממלאים כשהם מאשרים הגעה לאירוע.

כדי לערוך את ההרשמה לאירוע:

 1. עברו ל-Events בדאשבורד של האתר.
 2. בחרו את האירוע הרלוונטי.
 3. הקליקו על Settings (הגדרות).
 1. הקליקו על Edit (עריכה) ליד Registration Form (טופס הרשמה).
 2. הקליקו על מתג ההפעלה Guests can RSVP "No" (אורחים יכולים לסמן "לא) כדי להפעיל או לכבות את האפשרות הזו:
  • מופעל: אורחים יוכלו לציין בטופס אם הם מתכוונים להגיע או לא. אפשר לערוך את הטקסט של אישור ההגעה ושל ההודעה שהאורחים לא מתכוונים להגיע.
  • כבוי: האורחים צריכים לאשר הגעה רק אם הם משתתפים.
 3. ערכו את הטקסט שיופיע בטופס:
  1. עברו עם העכבר מעל כל אחד משדות הטקסט והקליקו על אייקון העריכה .
  2. ערכו את הטקסט והקליקו על סימן הווי כדי לשמור. 
 1. הוסיפו שדות מוכנים מראש לטופס:
  1. הקליקו על +Add More Options (הוספת אפשרויות נוספות).
  2. בחרו את השדה שאתם רוצים להוסיף.
  3. השתמשו בהגדרות הזמינות להתאמה אישית כדי לערוך את האפשרויות.
  4. (לא חובה) סמנו את תיבת הסימון Make this info required (הפיכת פרט זה לחובה).
   שימו לב: כשהאפשרות הזאת מסומנת אורחים לא יכולים לאשר הגעה בלי למלא את הפרט המבוקש.
 2. הוסיפו שאלה משלכם לטופס: 
  1. הקליקו על Custom Question (שאלה משלכם).
  2. הכניסו כותרת תחת Custom Question Text (טקסט השאלה שלכם) (למשל 'העדפות ארוחה').
  3. בחרו את סוג התגובה (למשל, שאלה פתוחה).
  4. אם בחרתם באחת מהאפשרויות Dropdown Menu (תפריט נפתח), Multiple Choice (בחירה מתוך כמה אפשרויות) או Checkboxes (תיבות סימון), הוסיפו את כל האפשרויות שהאורחים יוכלו לבחור ביניהן (לדוגמה, צמחונית, ללא גלוטן, כשרה). הקישו על מקש Enter במקלדת אחרי כל אפשרות.
  5. הקליקו על סימן הווי כדי לשמור. 
 3. (לא חובה) ערכו את הטקסט של כפתור ה"שליחה": 
  1. עברו עם העכבר מעל Submit (שליחה) והקליקו על אייקון העריכה .
  2. ערכו את טקסט הכפתור והקליקו על סימן הווי כדי לשמור.
 4. הקליקו על Save (שמירה) בפינה הימנית העליונה.

אפשרו לאורחים להוסיף אחרים במהלך ההרשמה

אפשרו לאורחים להביא אורח נוסף לאירוע שלכם, למשל "1+". אתם יכולים לאפשר לאורחים להוסיף עד ל-10 אורחים נוספים כשהם ממלאים את טופס ההרשמה.

כדי לאפשר לאורחים להביא חבר או חברה:

 1. עברו ל-Events בדאשבורד של האתר.
 2. בחרו את האירוע הרלוונטי.
 3. הקליקו על Settings (הגדרות).
 1. הקליקו על Edit (עריכה) ליד Registration Form (טופס הרשמה).
 2. הקליקו על +Add More Options (הוספת אפשרויות נוספות).
 1. בחרו ב-Additional Guests (אורחים נוספים).
 2. בחרו כמה אורחים יכולים להשתתף באירוע:
  • Single Guest: האורחים יכולים להביא אורח אחד נוסף.
  • Multiple Guests: בחרו את מספר האורחים הנוספים (עד 10).
 3. ערכו את השדה Additional guest text (טקסט לאורחים הנוספים).
 4. בחרו את תיבת הסימון Guest names are required (יש לציין את שמות האורחים) כדי לחייב את האורחים להכניס את שמות האורחים הנוספים.
 5. הקליקו על אייקון הווי כדי לאשר.
 6. הקליקו על Save (שמירה).

שאלות נפוצות

הקליקו על השאלות שלמטה לפרטים נוספים על עריכת טופס ההרשמה.

זה עזר לך?

|