Wix Events: ניהול המיילים שאתם שולחים ומקבלים

זמן קריאה: 3 דקות
האורחים שלכם מקבלים מיילים אוטומטיים בהזדמנויות שונות, למשל כשהם נרשמים לאירוע. בהתאם להעדפות שלכם, אתם יכולים לערוך את הטקסט של המיילים האלה ולבטל את אלה שאתם לא רוצים שהאורחים יקבלו. 
בנוסף, אתם יכולים להגדיר את התדירות שבה אתם רוצים לקבל התראות במייל עם עדכונים על האירועים שלכם. 
כאן תוכלו לקרוא עוד על:
טיפ:
אתם יכולים להשתמש ב-Wix Automations כדי ליצור מיילים משלכם שנשלחים כשאורחים נרשמים או מצטרפים לרשימת המתנה. אם תעשו זאת, כדאי לשקול לבטל את ברירת המחדל של הודעות המייל כדי למנוע מהאורחים שלכם לקבל מיילים כפולים.

הגדרת תדירות ההתראות במייל

החליטו באיזו תדירות אתם רוצים לקבל התראות במייל עם עדכונים על האירועים שלכם. אתם יכולים לקבל מייל נפרד בכל פעם שאורחים מאשרים הגעה או רוכשים כרטיסים. לחלופין, אם אתם מעדיפים לקבל פחות מיילים, אתם יכולים לקבל מייל אחד ביום או לא לקבל מיילים בכלל.

כדי להגדיר את תדירות ההתראות במייל:

 1. עברו אל Events (אירועים) בדאשבורד של האתר.
 2. בחרו את האירוע הרלוונטי.
 3. הקליקו על Settings (הגדרות).
 4. גללו למטה אל Emails you receive (מיילים שאתם מקבלים).
 5. הקליקו על מתג ההפעלה שליד Receive email alerts (קבלת התראות במייל):
  • מופעל: אתם מקבלים התראות מייל על האירוע שלכם. הקליקו על Edit (עריכה) כדי לבחור את התדירות (לדוגמה, פעם ביום).
  • כבוי: אתם לא מקבלים התראות.

עריכת המיילים לאישור

מייל האישור הוא המייל שהאורחים מקבלים כשהם מאשרים הגעה או רוכשים כרטיסים לאירוע שלכם. שימו לב שהודעות המייל לאירועי RSVP ולאירועים עם כרטיסים הם שונים.
חשוב:
לאירועים עם כרטיסים, המיילים מכילים את הכרטיס לאירוע ואת הלינק לפגישת הוידאו (אם רלוונטי). בטלו את הסימון בתיבות Include PDF ticket / Include video conferencing link (כלול כרטיס PDF / כלול לינק לשיחת הוידאו) רק אם אתם לא צריכים לשלוח אותם לאורחים.

כדי לערוך את מייל האישור:

 1. עברו אל Events (אירועים) בדאשבורד של האתר.
 2. בחרו את האירוע הרלוונטי.
 3. הקליקו על Settings (הגדרות).
 4. גללו למטה אל Emails you send to event guests (מיילים שאתם שולחים לאורחי האירוע).
 5. הקליקו על מתג ההפעלה שליד Confirmation Email (מייל אישור):
  • מופעל: האורחים מקבלים מייל כשהם נרשמים לאירוע.
  • כבוי: האורחים לא מקבלים מייל אישור בעת ההרשמה. 
 6. (לא חובה) ערכו את תוכן מייל האישור:
  1. הקליקו על Edit (עריכה) ליד Confirmation Email (מייל אישור).
  2. שנו את טקסט ברירת המחדל של המייל.
  3. בטלו את הסימון בתיבה שליד המידע שאתם לא צריכים לכלול.

עריכת מיילים לתזכורת

מייל התזכורת מזכיר לאורחים שהאירוע שלכם מתקרב. בחרו כמה זמן לפני האירוע אתם רוצים לשלוח את המייל. אתם יכולים גם להשבית את המייל לגמרי.

כדי לערוך את מייל התזכורת:

 1. עברו אל Events (אירועים) בדאשבורד של האתר.
 2. בחרו את האירוע הרלוונטי.
 3. הקליקו על Settings (הגדרות).
 4. גללו למטה אל Emails you send to event guests (מיילים שאתם שולחים לאורחי האירוע).
 5. הקליקו על מתג ההפעלה ליד Reminder email (מייל תזכורת):
  • מופעל: האורחים מקבלים תזכורת במייל לפני האירוע. אתם יכולים להגדיר מתי המייל נשלח.
  • כבוי: האורחים לא מקבלים תזכורת על האירוע.
 6. (לא חובה) שינוי התוכן והתזמון של מייל התזכורת:
  1. הקליקו על Edit (עריכה) שליד Reminder email (מייל תזכורת).
  2. בחרו כמה זמן לפני האירוע אתם רוצים לשלוח מייל תזכורת.
  3. ערכו כל חלק שתרצו מטקסט ברירת המחדל.
  4. בטלו את הסימון בתיבה שליד כל מידע שאתם לא רוצים לכלול.

עריכת מייל הביטול

לפני שאתם מבטלים אירוע, אתם יכולים לערוך את הטקסט של מייל הביטול. לדוגמה, אולי תרצו להסביר למה האירוע בוטל או להפנות את האורחים לאירועים קרובים אחרים. אתם יכולים גם להשבית את מייל הביטול, אם אין בו צורך.

כדי לערוך את מייל הביטול:

 1. עברו אל Events (אירועים) בדאשבורד של האתר.
 2. בחרו את האירוע הרלוונטי.
 3. הקליקו על Settings (הגדרות).
 4. גללו למטה אל Emails you send to event guests (מיילים שאתם שולחים לאורחי האירוע).
 5. הקליקו על מתג ההפעלה שליד Cancelation email (מייל ביטול):
  • מופעל: האורחים מקבלים מייל ביטול במקרה שהאירוע מתבטל.
  • כבוי: האורחים לא מקבלים מייל ביטול.
 6. (לא חובה) ערכו את תוכן מייל הביטול:
  1. הקליקו על Edit (עריכה) ליד Cancelation email (מייל ביטול).
  2. ערכו כל חלק שתרצו מטקסט ברירת המחדל.
  3. אם אתם לא צריכים לכלול אותו, בטלו את הסימון בתיבה שליד Link to the description (לינק לתיאור).

עריכת מייל רשימת ההמתנה

אפשר ליצור רשימות המתנה לאירועי RSVP. כשאתם מעלים את מספר האורחים המקסימלי כדי לאפשר ליותר אנשים להגיע, אתם יכולים לשלוח מייל אוטומטי לאורחים ברשימת ההמתנה. 

כדי לערוך את מייל רשימת ההמתנה:

 1. עברו אל Events (אירועים) בדאשבורד של האתר.
 2. בחרו את האירוע הרלוונטי.
 3. הקליקו על Settings (הגדרות).
 4. גללו למטה אל Emails you send to event guests (מיילים שאתם שולחים לאורחי האירוע).
 5. הקליקו על מתג ההפעלה שליד Waitlist email (מייל רשימת המתנה) כדי להפעיל או לכבות אותו:
  • מופעל: אורחים ברשימת ההמתנה יקבלו מייל כשמקומות מתפנים.
  • כבוי: אורחים ברשימת ההמתנה לא מקבלים התראה.
 6. (לא חובה) ערכו את תוכן מייל רשימת ההמתנה:
  1. הקליקו על Edit (עריכה) ליד Waitlist Email (כתובת מייל).
  2. ערכו כל חלק שתרצו מטקסט ברירת המחדל.

זה עזר לך?

|