Wix Events: יצירת לוח זמנים לאירוע

זמן קריאה: 2 דקות
צרו לוח זמנים כדי לעדכן את המשתתפים במה שקורה באירוע שלכם. לוחות זמנים הם אידיאליים לכנסים, פסטיבלים ועוד.
האורחים יכולים לראות את 2 הפריטים הראשונים של לוח הזמנים בעמוד פרטי האירועים, ולהקליק כדי לראות את לוח הזמנים המלא. אתם גם יכולים לבחור להציג את לוח הזמנים בעמוד נפרד באתר.
לפני שאתם מתחילים:
צרו ושמרו את האירוע שלכם כטיוטה או כאירוע שפורסם.

כדי ליצור לוח זמנים לאירוע:

 1. עברו אל Events (אירועים) בדאשבורד של האתר.
 2. בחרו טיוטה רלוונטית או אירוע שפורסם.
  שימו לב: לאירועים חוזרים, אתם יכולים להוסיף לוח זמנים להתרחשות בודדת של אירוע.
 3. הקליקו על הטאב Features (תכונות).
 1. הקליקו על Schedule (לוח זמנים).
 2. הקליקו על Add Schedule Item (הוספת פריט לו"ז).
 3. הוסיפו את המידע עבור הפריט הראשון בלוח הזמנים:
  1. הוסיפו את שם הפריט (לדוגמה, סדנת פתיחה)
  2. הגדירו את תאריכי ושעות ההתחלה והסיום.
   שימו לב: מגבלת הזמן המינימלית לפריט בלו"ז היא 10 דקות.
  3. הוסיפו את המיקום (לדוגמה, במה מרכזית).
  4. (לא חובה) הכניסו תג ולחצו על Enter במקלדת.
   שימו לב: אפשר להשתמש בתגים כדי לסווג מפגשים באירוע. לדוגמה, כנס על אנרגיה מתחדשת יכול לכלול תגים עבור "אנרגיה סולארית", "אנרגיית רוח" ו"רכבים חשמליים". האורחים יכולים לסנן את לוח הזמנים כדי לאתר את התוכן שמעניין אותם. אחרי שאתם יוצרים תג, הוסיפו אותו לפריטים אחרים מאותו סוג.
  5. (לא חובה) הוסיפו תיאור לפריט הלו"ז.
  6. הקליקו על Add (הוספה).
 1. חזרו על שלבים 5 ו-6 כדי להוסיף פריטים נוספים ללוח הזמנים.
 2. (לא חובה) הקליקו על המתג Enable Personal Agenda (הפעלת לו"ז אישי) כדי להפעיל אותו.  
  שימו לב: כשהאפשרות מופעלת, האורחים יכולים לסמן את האירועים שמעניינים אותם ואז ללחוץ על View My Agenda (צפייה בלו"ז שלי) כדי לראות את הבחירות שלהם. 

זה עזר לך?

|