Wix Events: הגבלת ההרשמה ויצירת רשימות המתנה לאירוע עם אישורי הגעה

זמן קריאה: 3 דקות
הגבילו את מספר המוזמנים שיכולים להירשם כדי לשמור על שליטה באירוע. אתם מחליטים מה קורה כשהאירוע מלא. 
אתם יכולים להציג אוטומטית תווית 'סגור' למשתתפים נוספים:
במקביל, אתם יכולים לאפשר לאורחים להוסיף את השמות שלהם לרשימת ההמתנה.
שימו לב:
רשימות ההמתנה לא זמינות לאירועים עם כרטיסים. עם זאת, אתם יכולים להגביל את מספר הכרטיסים שאפשר לרכוש.
כאן תוכלו לקרוא עוד על:

הגבלת הרישום והפעלת רשימות ההמתנה

בטאב ההרשמה תוכלו להגדיר מגבלה על מספר האנשים שיכולים להגיע לאירוע ולהחליט אם להציע אפשרות לרשימת המתנה. 

כדי להגביל את ההרשמה ולהוסיף רשימת המתנה:

 1. עברו לטאב Events (אירועים) בדאשבורד של האתר.
 2. בחרו את האירוע הרלוונטי.
 3. בחרו בטאב Settings (הגדרות) בחלק העליון.
 4. הקליקו על Edit (עריכה) ליד Registration Settings (הגדרות הרשמה).
 5. בחרו ב-Limited Guests (הגבלת אורחים).
 6. הכניסו את המגבלה בשדה Limit the number of guests (הגבלת מספר האורחים).
 7. בחרו מה קורה כשמגיעים למגבלת האורחים:
  • Close Registration: (סגירת רשמה) האורחים כבר לא יכולים להירשם.
  • Add guests to a waitlist: (הוספת אורחים לרשימת המתנה) האורחים יכולים להמשיך ולהירשם, אבל הם נוספים לרשימת המתנה.
 8. הקליקו על Save (שמירה).

צפייה ברשימת ההמתנה

בטאב Events (אירועים) בדאשבורד, אתם יכולים לראות במבט אחד כמה אנשים אישרו הגעה ווכמה יש ברשימת ההמתנה.

לצפייה ברשימת ההמתנה המלאה:

 1. עברו אל Events (אירועים) בדאשבורד של האתר.
 2. בחרו את האירוע שאתם רוצים לבדוק.
 3. בחרו בטאב Guests (אורחים) בחלק העליון.
 4. הקליקו על התפריט הנפתח Filter by (סינון לפי) ובחרו ב-Waitlist.

הוספת אורחים מרשימת ההמתנה לאירוע

אתם יכולים להוסיף לאירוע כל מי שנמצא ברשימת ההמתנה, בצורה ידנית. 

כדי להוסיף אורחים לאירוע:

 1. עברו אל Events (אירועים) בדאשבורד של האתר.
 2. בחרו את האירוע הרלוונטי.
 3. בחרו בטאב Guests (אורחים) בחלק העליון.
 4. הקליקו על התפריט הנפתח Waitlist ליד האדם הרלוונטי.
 5. בחרו ב-Going (מגיע).

הגדלת מספר האורחים שיכולים להירשם

כשאתם מגדילים את מספר האורחים המקסימלי שיכול להירשם לאירוע עם אישורי הגעה, נשלח מייל אוטומטי לאנשים ברשימת ההמתנה. אורחים נוספים נרשמים על בסיס כל הקודם זוכה.

כדי לערוך את המייל האוטומטי ולהגדיל את מספר האורחים:

 1. עברו לטאב Events (אירועים) בדאשבורד של האתר.
 2. בחרו את האירוע הרלוונטי.
 3. הקליקו על הטאב Settings (הגדרות) בחלק העליון.
 4. (לא חובה) ערכו או השבתו את המייל האוטומטי שנשלח לאנשים ברשימת ההמתנה:
  • השבתת המייל: הקליקו על המתג שליד Waiting List Email (מייל רשימת המתנה) כדי להשבית אותו.
  • עריכת המייל:
   1. גללו למטה אל Waiting List Email (מייל רשימת המתנה) והקליקו על Edit (עריכה).
   2. ערכו את טקסט המייל והקליקו על Save (שמירה).
 5. הגדלת מספר האורחים שיכולים להירשם:
  1. הקליקו על Edit (עריכה) ליד Registration Settings (הגדרות הרשמה).
  2. הגדילו את מספר האורחים האפשריים בשדה Limit the number of guests (הגבלת מספר האורחים).
  3. הקליקו על Save (שמירה). 

זה עזר לך?

|