Wix Events: ביצוע צ'ק-אין לאורחים באמצעות אפליקציית Wix Owner

זמן קריאה: 3 דקות
אתם יכולים להשתמש באפליקציית Wix Owner כדי לעשות צ'ק-אין למשתתפים שמגיעים לאירוע. באירועים עם כרטיסים, תוכלו להשתמש באפליקציה כדי לסרוק את קוד ה-QR שעל הכרטיסים.
חשוב:
עברו לרשימת המוזמנים באפליקציית Owner קצת לפני שאתם יוצאים לאירוע, בזמן שאתם מחוברים לאינטרנט. זה מבטיח שתוכלו להיכנס לרשימה ולבצע צ'ק אין - גם אם תהיו אופליין במהלך האירוע עצמו.

כדי לעשות צ'ק-אין למשתתפים:

  1. היכנסו לאתר שלכם באפליקציית Wix Owner.
  2. לחצו על Manage (ניהול) בחלק התחתון.
  3. לחצו על Events (אירועים).
  4. לחצו על Published Events (אירועים שפורסמו).
  5. לחצו על האירוע שאתם רוצים לפתוח.
  6. בחרו מה אתם רוצים לעשות: 
עוד אפשרויות לצ'ק-אין:

זה עזר לך?

|