Wix Editor: שינוי גודל אורך העמוד

זמן קריאה: 2 דקות
לעמודים באתר שלכם אין גודל שנקבע מראש, הם משנים את האורך שלהם אוטומטית כדי לתת מקום לתוכן שאתם מוסיפים אליהם. בדרך זאת אתם יכולים להיות בטוחים שהתוכן שלכם לא נקטע באתר שבאוויר. 
אתם יכולים לשנות את האורך של העמודים באופן ידני ולהפוך אותם לאורכים יותר או קצרים יותר, בהתאם לצרכי הפריסה והתוכן שלכם.
בעמוד מידע זה תוכלו לקרוא על:

שינוי אורך העמוד

שנו את הגודל של העמוד באמצעות ידית גובה העמוד ב-Editor. אתם יכולים למצוא את הידית הזו במקומות שונים באתר, תלוי אם יש לכם או אין לכם תחתית עמוד באותו העמוד. 

כדי לשנות את גובה העמוד שיש לו תחתית עמוד (Footer):

  1. הקליקו על ה-Footer.
  2. הקליקו וגררו את הידית התאמת גובה העמוד בחלקו העליון של תחתית העמוד (Footer) למיקום הרצוי.
שינוי אורך עמוד עם footer בעזרת ידית גובה.

כדי לשנות את אורך עמוד בלי Footer:

  1. הקליקו על העמוד.
  2. הקליקו וגררו את ידית התאמת גובה העמוד בתחתית העמוד למיקום הרצוי.
שינוי האורך של עמוד ללא footer בעזרת ידית הגובה.
שימו לב:
אפשרות זו זמינה רק אם בחרתם בפריסת עמוד ללא ראש ותחתית העמוד

שאלות נפוצות

זה עזר לך?

|