Wix Editor: עבודה עם קווי הרשת של ה-Editor

זמן קריאה: 3 דקות
קווי רשת הם הקווים המקווקווים ב-Editor שעוזרים לכם להבטיח שהגולשים יוכלו לראות את התוכן שלכם  בכל גודל מסך. מקמו את כל האלמנטים בין קווי הרשת כדי למנוע בעיות בהצגה שלהם במסכים קטנים (לדוגמה, חיתוך אלמנטים). 
קווי הרשת מוצגים רק ב-Editor, אבל אתם תמיד יכולים להסתיר אותם אם תרצו.
כאן תוכלו לקבל הסבר על קווי רשת:

איך קווי רשת עובדים?

הגולשים לא יכולים לראות את קווי הרשת באתר שבאוויר. קווי הרשת נמצאים כסימון שיעזור לכם למפות ולעצב את האתר טוב יותר.
חשוב למקם את כל התוכן שלכם בתוך קווי הרשת האנכיים כדי להבטיח שהוא יוצג באופן תקין בכל דפדפן ומכשיר. אלמנטים שמוצבים מחוץ לקווי הרשת האנכיים יחתכו ולא יופיעו בטאבלטים ובמסכים קטנים יותר. 

אלמנטים ברוחב מלא

אתם יכולים למקם בעמוד אלמנטים ברוחב מלא כמו סטריפים וגלריות, גם אם נראה שהם לא נכנסים בין קווי הרשת. במקביל, אתם צריכים לוודא שתוכן חשוב (כמו טקסט, כפתורים וכדומה) עדיין ממוקם בתוך קווי הרשת האנכיים. 
טיפ:
רוחב העמוד שבתוך קווי הרשת הוא תמיד 980 פיקסלים. גובה העמוד לא תלוי בקווי הרשת, אלא בתוכן העמוד.

הצגה או הסתרה של קווי הרשת ב-Editor

אתם יכולים להציג או להסתיר את קווי הרשת כמה שתרצו, שיירות מהסרגל העליון של ה-Editor. פשוט סמנו או בטלו את הסימון בתיבת הבחירה בתפריט הנפתח Tools (כלים).

כדי להפעיל או להשבית את קווי הרשת של העורך:

  1. הקליקו על אייקון הכלים בחלק העליון של ה-Editor.
  2. בחרו או בטלו את הבחירה בתיבת הסימון Gridlines (קווי רשת).

קווי רשת בעמודות

לעמודות יש קווי רשת נפרדים מקווי הרשת של ה-Editor. כמו בקווי הרשת של ה-Editor, גם כאן כדאי למקם את התוכן החשוב בין קווי הרשת האנכיים, כדי להבטיח שהוא יוצג בשלמותו בין דפדפנים ומכשירים. 
קוויו הרשת של העמודות גוברים על קווי הרשת של ה-Editor. זה אומר שאתם יכולים למקם אלמנטים מחוץ לקווי הרשת של ה-Editor, כל עוד הם בתוך קווי הרשת של העמודות. 

שאלות נפוצות

לפניכם כמה מהשאלות הכי נפוצות על קווי הרשת של ה-Editor. הקליקו על שאלה כדי לקרוא את התשובה:

זה עזר לך?

|