Wix Editor: ניהול תפריטים מתקדמים

זמן קריאה: 4 דקות
נהלו פריטים בתפריט המתקדם שלכם כדי להפנות את הגולשים לתוכן רלוונטי, בהתאם לסדר שתבחרו. אתם יכולים לשנות שמות של פריטים, להשתמש בניווט-משנה כדי לארגן אותם או להסיר פריטים שאתם כבר לא צריכים.
כאן תוכלו לקרוא על:

הוספת פריטים לתפריט

הוסיפו פריטים לתפריט כדי להציג את התוכן הרצוי באתר. אתם יכולים להוסיף עמודים וקישורים וליצור תפריטי משנה כדי לייעל עבור הגולשים את הגישה לתוכן.

כדי להוסיף פריטים חדשים לתפריט

 1. הקליקו על התפריט המתקדם ב-Editor.
 2. הקליקו על Manage Menu (ניהול תפריט).
 3. הקליקו על + Add Menu Item (הוספת פריט תפריט) בתחתית.
 4. בחרו את סוג הפריט שאתם רוצים להוסיף לתפריט:
  • Site Pages: הוסיפו עמודי אתר כפריטים בתפריט.
  • Link: הוסיפו לינק לתפריט. אתם יכולים לקשר לאתרים חיצוניים, למסמכים ועוד.
  • Section: הוסיפו מקטע עמוד כפריט לתפריט. כשגולשים יקליקו עליו, הם יועברו למקטע.
  • Anchor: הציגו לינק לעוגן לעמוד בתפריט.הקלקה עליו מובילה את הגולשים לעוגן הרלוונטי.
  • Submenu title: הוסיפו תפריט משנה נפתח כדי לארגן את הפריטים שלכם. אחרי הוספת הכותרת, תוכלו לגרור ולשחרר פריטי תפריט מתחת לתפריט המשנה.
  • Mega menu: הוסיפו קונטיינר שמוצג כשהגולשים עוברים עם העכבר מעל הפריט בתפריט. אתם יכולים לשנות את הפריסה והעיצוב של הקונטיינר, ולהוסיף אלמנטים. לפרטים נוספים על מגה-תפריטים
החלונית Manage Menu (ניהול תפריט). סמן העכבר נמצא מעל הכפתור 'Add Menu Item' (הוספת פריט בתפריט), שמציג את האפשרויות.

שינוי הסדר של פריטים בתפריט

אתם יכולים להחליט על סדר הפריטים בתפריט, ולשנות אותו בכל שלב. לדוגמה, ארגנו את הפריטים לפי סדר אלפביתי, לפי סדר חשיבות או אפילו כדי לספר סיפור. 

כדי לסדר מחדש את הפריטים בתפריט:

 1. הקליקו על התפריט המתקדם ב-Editor.
 2. הקליקו על Manage Menu (ניהול תפריט).
 3. הקליקו על הפריטים בתפריט וגררו אותם לסדר הרצוי.
GIF שמראה פריטים מסודרים מחדש בתפריט מתקדם בעזרת אפשרות הגרירה והשחרור.

שינוי השם של פריטים בתפריט

שנו את שמות הפריטים בתפריט כדי שהגולשים יבינו לאיזה תוכן הם מובילים. דוגמאות פופולריות לשמות של פריטים כוללות "צור קשר" ו"אודות".
שימו לב:
אם תשנו את שם העמוד בחלונית התפריטים, השם משתנה אוטומטית בכל האתר.

כדי לשנות שם של פריט בתפריט:

 1. הקליקו על התפריט המתקדם ב-Editor.
 2. הקליקו על Manage Menu (ניהול תפריט).
 3. הקליקו על אייקון הפעולות הנוספות ליד הפריט הרלוונטי.
 4. הקליקו על Rename (שינוי שם) / Rename page (שינוי שם עמוד).
 5. הוסיפו את השם החדש לשדה.
 6. הקליקו על Done (סיום).
החלונית Manage Menu (ניהול תפריטים). סמן העכבר נמצא מעל האפשרות 'Rename page' (שינוי שם העמוד).

הגדרת תפריט משנה

צרו תפריט משנה כדי לסדר את הפריטים שלכם ברשימה, שתוצג כשהגולשים עוברים עם העכבר מעל לתפריט המשנה. לדוגמה, אתם יכולים ליצור תפריט משנה בשם "שירותים", ואז להוסיף את הפריטים או העמודים הרלוונטיים מתחת (למשל "ייעוץ", "תורים" ועוד).

כדי להוסיף ולהגדיר תפריט משנה:

 1. הקליקו על התפריט המתקדם ב-Editor.
 2. הקליקו על Manage Menu (ניהול תפריט).
 3. הקליקו על + Add Menu Item (הוספת פריט בתפריט) בתחתית החלונית.
 4. בחרו ב-Submenu Title (כותרת תפריט משנה).
 5. הוסיפו את שם תפריט המשנה לשדה.
 6. הקליקו על Done (סיום).
 7. הקליקו וגררו את העמודים הרצויים מעל לכותרת תפריט המשנה כדי להוסיף אותם.
GIF שמראה עמודי תפריט נגררים ומשוחררים לכותרת של תפריט המשנה.

הגדרת תת-פריטי משנה

אם הגדרתם תפריט משנה, תוכלו להמשיך לארגן אותו על ידי הוספת תת-פריטי משנה. כשהגולשים עוברים עם העכבר מעל הפריט בתפריט המשנה, נפתח תפריט משנה נוסף. זו דרך נהדרת לארגן מידע בצורה נוחה, ולהקל על הגולשים למצוא את מה שהם צריכים.
חשוב:
 • תת-פריטי המשנה זמינים רק בתפריטים אופקיים שהוספתם ידנית מהחלונית Add Elements (הוספת אלמנטים). הם לא זמינים בתפריטים שמגיעים עם תבנית האתר שבחרתם, או בתפריטים אנכיים.
 • לפני שתתחילו, ודאו שאתם יוצרים תפריט משנה כדי להוסיף אליו את כל תת-פריטי המשנה הרלוונטיים.

כדי ליצור תת-תפריט משנה:

 1. הקליקו על התפריט המתקדם ב-Editor.
 2. הקליקו על Manage Menu (ניהול תפריט).
 3. הקליקו וגררו את תת-פריטי המשנה ישירות מתחת לפריט הרלוונטי בתפריט המשנה.
 4. הקליקו על אייקון הפעולות הנוספות ליד תת-עמוד המשנה.
 5. הקליקו על Move under (item name) (העברה תחת (שם הפריט)).
 6. חזרו על שלבים 4-5 עבור כל תת-עמוד משנה.
GIF שמציג עמוד שמוגדר כתת-פריט משנה בחלונית 'Manage Menu' (ניהול תפריט).
ידעתם?
אתם יכולים להוסיף כל סוג של פריט תפריט לתת-תפריט המשנה (למשל, עמודים, לינקים, עוגנים וכו')

הסרה והסתרה של פריטים בתפריט

עדכנו את התפריט המתקדם כדי שהמידע שלכם יהיה עדכני ורלוונטי. אתם יכולים להסיר או להסתיר פריטים בתפריט כדי למנוע מהגולשים לראות עמודים או תפריטי משנה מסוימים.

כדי להסיר פריט מתפריט:

 1. הקליקו על התפריט המתקדם ב-Editor.
 2. הקליקו על Manage Menu (ניהול תפריט).
 3. הקליקו על אייקון הפעולות הנוספות ליד הפריט הרלוונטי.
 4. הקליקו על Hide from menu (הסתרה מהתפריט) / Remove from menu (הסרה מהתפריט).
שימו לב:
אתם יכולים רק להסתיר עמודים באתר מהתפריט - זה לא מוחק את העמוד מהאתר. אם תסירו כותרת של תפריט משנה, היא תימחק רק מהתפריט.
החלונית 'Manage Menu' (ניהול תפריט). סמן העכבר נמצא מעל האפשרות להסתיר עמוד מהתפריט.

זה עזר לך?

|