Wix Editor: הזזת אלמנטים קדימה ואחורה

זמן קריאה: 2 דקות
לפעמים אלמנטים עשויים להיות ממוקמים לפני או מאחורי אלמנטים אחרים, מה שעלול להקשות על היכולת לבחור אותם ולעבוד איתם ב-Editor. אתם יכולים לשנות את מיקום האלמנט על ידי הזזתו קדימה או אחורה. 
יש 2 דרכים להזזת אלמנטים קדימה ואחורה; באמצעות חלונית Layers (שכבות) או בהקלקה עם הכפתור הימני בעכבר.

למדו איך אפשר:


הזזת אלמנט באמצעות חלונית Layers (שכבות)

 1. הקליקו על Tools (כלים) בסרגל העליון של ה-Editor.
 2. הקליקו על Layers (שכבות).
 1. הקליקו על Header (ראש העמוד), Page (עמוד) או Footer (תחתית העמוד).
 2. בחרו את האלמנט שאתם רוצים להזיז.
 3. הקליקו עם הכפתור הימני בעכבר (כמוסבר למטה) או על קיצורי המקשים הבאים כדי להזיז את האלמנט:
  • כדי להזיז את האלמנט קדימה: Ctrl +  ↑ (Ctrl + Shift  + ↑  אם אתם רוצים להביא אותו לחזית)
  • כדי להזיז את האלמנט אחורה: Ctrl +  ↓ ( Ctrl + Shift  + ↓ אם אתם רוצים להעביר אותו אחורה)
שימו לב:
לפרטים נוספים על חלונית Layers.

הזזת אלמנט בהקלקה עם הכפתור הימני של העכבר

 1. הקליקו עם הכפתור הימני של העכבר על האלמנט.
 2. הקליקו על Arrange (סידור).
 3. בחרו אפשרות:
  • Bring to Front (הבאה לחזית): הזיזו את האלמנט אל החזית, לפני כל האלמנטים האחרים.
  • Send to Back (העברה לאחור): הזיזו את האלמנט אחורה, מאחורי כל האלמנטים האחרים.
  • Move Forward (הזזה קדימה): הזיזו את האלמנט שכבה אחת קדימה.
  • Move Backward (הזזה אחורה): הזיזו את האלמנט שכבה אחת אחורה.
שימו לב:
 • אם אתם לא מצליחים לבחור אלמנט, יכול להיות שהוא ממוקם מאחורי אלמנט אחר. הקליקו כאן כדי ללמוד עוד על בחירת אלמנטים חופפים.
 • משתמשי Mac צריכים להקליק על Ctrl והכפתור הימני בעכבר.

זה עזר לך?

|