Wix Editor: הוספה והגדרה של נתיב ברדקראמבס (breadcrumbs)

זמן קריאה: 3 דקות
נתיב ברדקראמבס משמש לניווט באתר, ומציג את המבנה וההיררכיה של האתר שלכם. בהתאם להגדרות שתבחרו, הגולשים יוכלו לראות את העמוד הנוכחי שבו הם נמצאים, וגם את עמוד הבית. אם הגולשים עוברים לעמוד משנה באתר, גם העמוד הראשי וגם עמוד המשנה יוצגו בנתיב.
נתיבי ברדקראמבס עובדים מצוין באתרים עם הרבה עמודי משנה, בגלל שהם מציגים לגולשים את מבנה האתר, ומאפשרים להם לשחזר את הדרך לעמוד הראשי.
לפני שאתם מתחילים:
כדי להוסיף ולהגדיר נתיב ברדקראמבס באתר שלכם, אתם צריכים להפעיל את Velo Dev Mode. פלטפורמת Velo מאפשרת לכם להשתמש בקוד באתר כדי ליצור אפשרויות ושימושים מותאמים אישית. לפרטים נוספים על Velo
ראש עמוד, שמציג את כותרת האתר ואת נתיב הברדקראמבס. בכותרת האתר כתוב 'Hand Drawings' (רישומי יד).
חשוב:
האפשרות הזו עדיין לא זמינה לכל המשתמשים.

שלב 1 | הוסיפו נתיב ברדקראמבס לאתר שלכם

הוסיפו לאתר נתיב ברדקראמבס כדי להתחיל להציג לגולשים את ההיררכיה של העמוד בצורה ברורה.
אם תוסיפו את הנתיב לראש העמוד של האתר, הוא יוצג אוטומטית בכל העמודים. עם זאת, אתם יכולים להוסיף אותו לגוף העמוד אם תרצו לבחור באיזה עמודים להציג אותו.

כדי להוסיף נתיב ברדקראמבס לאתר שלכם:

 1. הפעילו את ה-Dev Mode (מצב פיתוח) באתר שלכם:
  1. הקליקו על Dev Mode (מצב פיתוח) בחלק העליון של ה-Editor.
  2. הקליקו על Turn on Dev Mode (הפעלת מצב פיתוח). 
 2. הקליקו על הוספה בצד שמאל של ה-Editor.
 3. הקליקו על Menu & Anchor (תפריט ועוגן).
 4. הקליקו על Breadcrumbs (נתיב ברדקראמבס).
 5. הקליקו על עיצוב וגררו אותו כדי להוסיף אותו לעמוד.
חלונית ההוספה ב-Editor. החלק Menu & Anchor (תפריט ועוגן) פתוח. סמן העכבר נמצא מעל ערכת ברדקראמבס מוכנה.

שלב 2 | בחרו מה להציג בנתיב שלכם

שנו את ההגדרות של נתיב הברדקראמבס כדי להציג לגולשים שלכם מסלול. אתם יכולים לבחור גם איך להציג את עמוד הבית, וגם לשנות את האייקון.

כדי להגדיר את התצוגה:

 1. הקליקו על אלמנט הברדקראמבס ב-Editor.
 2. הקליקו על Settings (הגדרות). 
 3. השתמשו באפשרויות כדי לבחור איך להציג את הנתיב: 
  • What items do breadcrumbs show? : בחרו אילו פריטים יוצגו בנתיב הברדקראמבס:
   • Full trail: הציגו גם את עמוד הבית וגם את העמוד הנוכחי. גם העמוד הראשי מוצג כשהגולשים עוברים לעמוד משנה.
   • Hide homepage: הסתרת עמוד הבית מהנתיב.
   • Hide current page: הסתרת העמוד שבו הגולשים נמצא כרגע מהנתיב.
  • Display 'Homepage' as: בחרו איך להציג את עמוד הבית שלכם בנתיב: 
   • Text: השם של עמוד הבית מופיע בנתיב הברדקראמבס. 
   • Icon: אייקון שמייצג את עמוד הבית מופיע בנתיב הברדקראמבס. הקליקו על האייקון שתחת Homepage Icon (אייקון עמוד הבית) כדי לבחור אייקון מ-Wix או להעלות גרפיקה וקטורית משלכם
חלונית ההגדרות של נתיב הברדקראמבס. סמן העכבר מקליק על האפשרות להציג את עמוד הבית כאייקון.

שלב 3 | הגדירו את נתיב הברדקראמס כך שיופיע בכל העמודים

אם תוסיפו נתיב ברדקראמבס לראש העמוד באתר, הוא יופיע אוטומטית בכל העמודים. עם זאת, אתם יכולים להוסיף אותו לגוף העמוד במקום, ולהגדיר שהוא יופיע בכל העמודים. כך, הגולשים תמיד יוכלו להשתמש בנתיב כדי לנווט באתר - לא משנה באיזה עמוד הם נמצאים.

כדי להציג נתיב ברדקראמס בכל העמודים:

 1. הקליקו קליק ימני על נתיב הברדקראמבס ב-Editor.
 2. הפעילו את המתג Show on All Pages (הצגה בכל העמודים). 
תפריט הקליק הימני לנתיב הברדקראמבס. מתג ההפעלה 'Show on All Pages' (הצגה בכל העמודים) הופעל.
מה הלאה?
התאימו את הפריסה והעיצוב של נתיב הברדקראמבס כך שיתאים למראה ולתחושה של האתר. לפרטים נוספים על ההתאמה האישית של נתיב הברדקראמבס

זה עזר לך?

|