Wix Bookings: קביעת שיעורים ביומן

זמן קריאה: 3 דקות
אחרי שיצרתם שיעורים (class), אתם יכולים לקבוע את השעות והימים שהלקוחות יכולים להירשם אליהם.
לדוגמה, אתם יכולים לקבוע שיעור יוגה של 90 דקות פעם בשבוע ביום שלישי. אתם יכולים להציע את אותו שיעור יוגה גם בימי שני ורביעי והפעם באורך של 60 דקות. אתם גם יכולים לבחור מי מחברי הצוות שלכם ינחה איזה מפגש. 
חשוב:
בימים אלה אנו מפרסמים גרסה חדשה של יומן ההזמנות. יכול להיות שתראו גרסה קצת שונה ביומן שלכם.
לפני שתתחילו:
צרו את השיעור שאתם רוצים לקבוע לו את המועדים.

קביעת מועד לשיעור מתוך יומן ה-Booking

קבעו את מפגשי השיעור בזמנים שהכי נוחים לכם, לצוות שלכם והכי חשוב - נוחים ללקוחות שלכם. הגדירו את השעה בה השיעור מתחיל, את התאריך ובחרו את משך זמן שלו. זה מאפשר גמישות גדולה מאוד בהצעת השירותים שלכם.

כדי לקבוע מועד לשיעור דרך היומן:

 1. עברו ל-Booking Calendar (יומן בוקינג) בדאשבורד של האתר שלכם.
 2. הקליקו על חלון הזמן בו השיעור יתקיים בפעם הראשונה.
 3. בחרו Class Sessions (מפגש של שיעור).
 4. הוסיפן את פרטי המפגש:
  • Class: (שיעור) בחרו בשירות הרלוונטי.
  • Location: (מיקום - אם קיים יותר מאחד) בחרו את מיקום השיעור.
  • Staff: (צוות) בחרו באיש הצוות שמעביר את השיעור.
  • Start Time: (שעת התחלה) ערכו את תאריך ושעת התחלת השיעור.
  • Duration: (משך) בחרו במשך זמן המפגש.
   שימו לב: בחרו ב-Custom למשך זמן ייחודי.
  • Repeat: (מפגש חוזר) בחרו באיזה תדירות יתרחשו המפגשים של הקורס: 
   1. בחרו באחת האפשרויות בתפריט הנפתח:
    שימו לב: בחרו ב-Doesn't Repeat (לא סדרתי) כשמדובר בשיעור חד פעמי.
   2. בחרו ביום הקבוע במהלך השבוע בו השיעור מתקיים.
   3. (לא חובה) הקליקו על Set an end date ובחרו בתאריך למפגש האחרון של השיעור. 
 5. בחרו באפשרות השמירה:
  • Save & Add New: שמרו את המפגש והתחילו בקביעת מפגש אחר. 
  • Save: שמרו את המפגש וחזרו ליומן המפגשים.
טיפ:
עברו אל הטאב Bookings Services (שירותי בוקינג) והקליקו על Show Schedule (הצגת לוח הזמנים) שליד השירות הרלוונטי כדי לצפות פרטים קצרים בנוגע לתזמונים. 

יצירת מפגשים חוזרים של שיעור ספציפי בטאב Booking Services

אתם יכולים ליצור, לערוך ולמחוק מועדים של כמה שיעורים בבת אחת בעזרת אפשרות קביעת המפגשים החוזרים. זאת דרך מעולה להוסיף שיעורים חדשים ולעדכן שיעורים קיימים, בייחוד כשהעסק שלכם גדל ואנשי צוות חדשים מצטרפים. 

כדי לקבוע מפגשים חוזרים של שיעור ספציפי:

 1. עברו אל הטאב Booking Services (שירותי בוקינג) בדאשבורד של האתר שלכם.
 2. הקליקו על השיעור הרלוונטי.
 3. גללו מטה והקליקו על Add Sessions (הוספת מפגש) במקטע Service Schedule (מועדי השירות).
 1. ערכו את פרטי השיעור (יום, שעת התחלה, משך, איש הצוות, חזרות ותאריך התחלה והסיום).
  שימו לב: הקליקו על האייקון הרלוונטי מצד ימין של השירות כדי לשכפל או להסיר אותו.
 2. הקליקו על +Add more recurring sessions (הוספת עוד מפגשים חוזרים) וחזרו על הצעדים הנדרשים, והכניסו את הפרטים הרלוונטיים לכל מפגש חוזר של שיעור.
 3. הקליקו על Save (שמירה). 
טיפ:
עברו ל-Booking Calendar (יומן בוקינג)כדי להוסיף מפגש ללא חזרות. 

זה עזר לך?

|