Wix Bookings: קביעת קורסים ביומן

זמן קריאה: 2 דקות
קבעו מפגשים בדיוק בזמן שאתם רוצים בין אם המפגש קורה בתדירות קבועה (לדגומה, במשך 1 שעה, כל שבוע ביום שני ב-08:00), לבין מפגשים ייחודיים (לדוגמה, מפגשים באורכים שונים כל 3 שבועות כשבכל מפגש מנחה שונה).

אחרי יצירת קורס אתם יכולים לקבוע את הזמנים שלהם מיומן המפגשים. כשלקוחות נרשמים לקורס, הם מצטרפים לסדרה כולה ולכל מפגש. 
לפני שתתחילו:
צרו קורס שאתם רוצים להוסיף ליומן (לדוגמה, עברית לעולים חדשים).

לקביעת קורס (או קורס) ביומן:

 1. עברו ל-Booking Calendar (יומן בוקינג) בדאשבורד של האתר שלכם.
 2. הקליקו על חלון הזמן בו יערך המפגש הראשון.
 3. בחרו באפשרות Course Sessions (מפגשי הקורס).
 4. הוסיפו את פרטי המפגש: 
  • Course: בחרו בקורס שעבורו אתם רוצים לקבוע את המפגשים. 
  • Staff: בחרו בחוות הצוות שיוביל את הקורס. 
  • Start Time: ערכו את תאריך ושעת ההתחלה של המפגש. 
  • Duration: בחרו במשך זמן המפגש.
   שימו לב: בחרו ב-Custom למשך זמן ייחודי. 
  • Repeat: בחרו באיזה תדירות יתרחשו המפגשים של הקורס: 
   1. בחרו באחת האפשרויות בתפריט הנפתח:
    שימו לב: בחרו ב-Doesn't Repeat (לא סדרתי) כשמדובר בקורס עם מפגש בודד.
   2. בחרו את היום בו המפגש מתרחש במהלך השבוע. 
   3. (לא חובה) הקליקו על השדה שליד Until ובחרו את המועד של השיעור האחרון. 
 5. בחרו באפשרות השמירה:
  • Save & Add New: שמרו את המפגש והתחילו בקביעת מפגש אחר. 
  • Save: שמרו את המפגש וחזרו ליומן המפגשים.
טיפ:
עברו אל הטאב Bookings Services (שירותי בוקינג) והקליקו על Show Schedule (הצגת לוח הזמנים) שליד השירות הרלוונטי כדי לצפות פרטים קצרים בנוגע לתזמונים. 

אתם גם יכולים לבחור באפשרות הצפייה Schedule ביומן שלכם כדי לבדוק את רשימת המפגשים הבאים בתאריך מסוים.

זה עזר לך?

|