Wix Bookings: עיצוב ועריכת עמודי היומן

זמן קריאה: 2 דקות
כשלקוחות מגיעים לשלב של קביעת מפגש, הם בוחרים את היום והשעה בעמוד היומן (Calendar Page). אתם יכולים לערוך את עיצוב עמוד היומן כדי להתאים אותו לאתר שלכם.
טיפים:
  • אפשר גם להתאים את העיצוב של היומן בנפרד למפגשים ולשיעורים.
  • היום הראשון של השבוע נקבע לפי המיקום של העסק שלכם כפי שהוא מופיע בהגדרות האזור שלכם. לפרטים על הדרכים לשנות את ההגדרות האזוריות שלכם, הקליקו כאן.

לעיצוב ועריכת היומנים:

  1. עברו אל העמודים של Bookings Checkout (תשלום על הזמנות) ב-Editor.
2. הקליקו על העמוד ב-Editor.
הקליקו על Settings (הגדרות).
4. בחרו ב-Appointment Calendar (יומן הפגישות) או Class Calendar (יומן השיעורים) מהתפריט הנפתח.   
5.  הקליקו על הטאבים ושנו את העיצוב ואת הטקסט באמצעות האפשרויות הזמינות.
טיפים:

זה עזר לך?

|