Wix Bookings: מידע על עמוד "My Bookings" (המפגשים שלי)

זמן קריאה: 2 דקות
Wix Booking יכול לעבוד בשילוב עם אזור חברי האתר (Members Area) ולאפשר ללקוחות שלכם להזמין מפגשים בקלות. 

כניסה לעמוד My Bookings (המפגשים שלי)

לקוחות יכולים להירשם ולבצע כניסה לאתר שלכם בסרגל הכניסה (Login Bar).

השימוש בעמוד My Bookings

לאחר שנכנסו לחשבון, הלקוחות יכולים לעמוד "My Bookings" האישי שלהם. כל לקוח יראה בו רק את המידע הרלוונטי לו.  
בעמוד My Bookings, לקוחות יכולים:
  • להזמין מפגש מחדש מפגש שהיו בו במהירות ובקלות מבלי שהם צריכים להכניס פעם נוספת את הפרטים שלהם.
  • לבטל מפגש עתידי
  • לשנות מועד של מפגש עתידי (במקרה שהשירות לא חלק תכנית מנויים)
  • לצפות במועד, מיקום ופרטי התשלום של מפגשים קודמים או עתידיים.

הוספת Members Area

אם עדיין אין לכם באתר Members Area (אזור חברי האתר) אתם יכולים להוסיף אותו מסרגל ההוספה:
אתם יכולים גם:

זה עזר לך?

|