Wix Bookings: מחיקת שירות

זמן קריאה: 1 דקות
מחקו שירותים שאתם כבר לא מציעים יותר בעסק שלכם.
חשוב:
 • מחיקת שיעור מסירה את כל המפגשים העתידיים מיומן השירותים שלכם ומהאתר. כדי להימנע ממחיקת שיעורים שעדיין אמורים להתקיים וכבר שמרו בהם מקומות, אתם יכולים פשוט להפוך אותם ללא זמינים. לפרטים נוספים
 • כשאתם מנתקים את Wix Bookings מהיומן של גוגל, או מוחקים את האתר שלכם, זה לא מסיר את השירותים מהיומן של גוגל.כדי להסיר את השירות מהיומן של גוגל אתם צריכים למחוק את השירות כפי שמתואר מטה.

כדי למחוק שירות:

 1. היכנסו אל Booking Services (שירותי Booking)בדאשבורד של האתר שלכם.
 2. הקליקו על האייקון פעטלות נוספות בשירות הרלוונטי. 
 3. הקליקו על Delete (מחיקה). 
 4. בצעו את אחת מהאפשרויות הבאות: 
  • עבור פגישות: הקליקו Delete לאישור.
  • עבור שיעורים וקורסים:  
   1. (לא חובה) סמנו את התיבה Notify participants with an email (הודיעו למשתתפים במייל) כדי לשלוח מייל ללקוחות שלכם.
   2. הקליקו על Delete (מחיקה) לאישור.

זה עזר לך?

|