Wix Bookings: יצירת פגישה שלא מוצג בה המחיר

זמן קריאה: 2 דקות
אם אתם מעדיפים לא להציג את מחירי השירות בפגישות שלכם, אתם יכולים ליצור שירות ללא תשלום. זוהי אופציה נהדרת לשירותים מותאמים אישית שבהם אתם מנהלים משא ומתן על המחיר. 

כדי ליצור פגישה ללא הצגת מחיר:

  1. היכנסו אל Booking Services (שירותי Booking) בדאשבורד של האתר שלכם.
  2. הקליקו על Add a New Service + (הוספת שירות חדש).
  3. בחרו 1-on-1 (1 על 1).
  4. הקליקו על אייקון התפריט הנפתח  כדי להשלים את Service Details (פרטי השירות). 
  5. הקליקו על אייקון התפריט הנפתח כדי לפתוח את Price & Payment (מחיק ותשלום) . 
  6. בחרו באפשרות No Fee (ללא עלות) בתפריט הנפתח Price type (סוג מחיר).
  7. הקליקו על Save (שמירה). 
רוצים ליצור שירות בחינם?:
בחרו ב-Custom Price (מחיר מותאם אישית) מהתפריט Price type(סוג מחיר). ב-Price Description(תיאור המחיר) , רשמו מה אתם רוצים שיופיע בשירות (לדוגמה, "חינם").

זה עזר לך?

|