Wix Bookings: הוספת הערות פנימיות באפליקציית Bookings List

זמן קריאה: 4 דקות
באפליקציית Bookings list יש אפשרות להוסיף למפגשים הערות פנימיות כדי לתעד מידע חשוב. אתם יכולים ליצור בסך הכל 5 הערות פנימיות – עד 3 שדות טקסט ועד 2 תיבות סימון. הם יופיעו אוטומטית בכל מפגש באפליקציית Bookings List. 
זה שימושי כשאתם רוצים להוסיף סיכומי מפגש, פעולות המשך או כל מידע נוסף שתצטרכו. ההערות האלה גלויות רק לכם, לבעלים המשותפים או למנהלי מערכת שיש להם הרשאה לצפות באפליקציית Bookings List.
הנושאים בעמוד הזה:
חשוב:
כרגע אפליקציית Bookings list זמינה רק באנגלית. 

הוספת הערה פנימית

אתם יכולים להוסיף 2 סוגים של הערות פנימיות: שדה טקסט או תיבת סימון. ההערות שאתם יוצרים יופיעו בכל ההזמנות. לדוגמה, ניתן להוסיף שדה הערה בשם Session summary (סיכום מפגש) כדי לכתוב הערה קצרה על המפגש, ותיבת סימון בשם Follow-up needed (להמשך מעקב) שתוכלו לסמן או להשאיר ריקה. 

כדי להוסיף הערה פנימית:

 1. היכנסו לאפליקציית Bookings List, תחת Booking Calendar, בדאשבורד של האתר. 
 2. הקליקו על הסמל Add Internal Notes (הוספת הערות פנימיות) מימין למעלה. 
 3. הכניסו שם לשדה או לתיבה:
  • שדה טקסט:
   1. בחרו ב-Text Field (שדה טקסט).
   2. ב-Field name הכניסו את שם השדה (למשל Session summary או סיכום מפגש).
    הערה: אתם יכולים להוסיף עד 3 הערות פנימיות מסוג שדה טקסט.
  • תיבת סימון: הוסיפו תיבת סימון שאפשר לסמן.
   1. בחרו ב-Checkbox (תיבת סימון).
   2. ב-Checkbox name הכניסו את שם תיבת הסימון (למשל Follow-up needed או להמשך מעקב).
    הערה: אתם יכולים להוסיף עד 2 הערות פנימיות מסוג תיבת סימון. 
 4. הקליקו על Apply (אישור). 
חשוב:
אחרי שמוסיפים הערות פנימיות באפליקציית Bookings List, עדיף לא לערוך את כותרת השדה בצורה שתשנה את הנושא. ההערות השמורות מחוברות לשם השדה, ולכן אם עורכים אותן לנושאים שונים – עלול להיווצר בלבול. 
עם זאת, אתם יכולים לערוך את נושא ההערה כדי לתקן שגיאת איות או כדי לנסח אותו מחדש.

שאלות נפוצות

הקליקו על כל שאלה כדי לקרוא פרטים נוספים על הוספת הערות פנימיות למפגשים באפליקציית Bookings List:

זה עזר לך?

|