Wix Bookings: הגדרת מדיניות ההזמנות שלכם

זמן קריאה: 8 דקות
חשוב:
בימים אלה אנחנו נמצאים בתהליך של השקת גרסה חדשה לאזור המדיניות בהגדרות של ההזמנות. אם אזור המדיניות שלכם לא נראה כמו בצילום המסך, הקליקו כאן.
במדיניות ההזמנות שלכם אתם יכולים להגדיר כמה זמן מראש (מינימום ומקסימום) הלקוחות יכולים להזמין מקום או לקבוע מפגש. אפשר גם להגדיר עד כמה קרוב למפגש השירות אפשר עוד לבטל או להזיז את המפגש. לשירותים מסוימים, אתם יכולים לאפשר הזמנות קבוצתיות וגם קבלת הזמנות אחרי תאריך ההתחלה. 
עדיף ליצור כללים שונים לשירותים שונים כדי להציע ללקוחות ולצוות שלכם גמישות רבה יותר.
המסך Booking Policies (מדיניות ההזמנות) תחת Booking Settings (הגדרות של הזמנות) בדאשבורד
הנושאים בעמוד זה:

הוספת מדיניות חדשה

אתם יכולים להוסיף מדיניות חדשה בכל שלב, ולהתאים אותה לצרכים שלכם. הציעו מדיניות הזמנות שונה לכל אחד מהשירותים שלכם, או חברו כמה שירותים לאותה המדיניות. זו דרך נהדרת להבטיח שיהיו לכם כמה שיותר הזמנות, ושלצוות שלכם יהיה מספיק זמן להכין את הכול. 
הערות:
 • כללים ואפשרויות מסוימים רלוונטיים רק לסוגי שירותים ספציפיים, כמו שיעורים או קורסים. 
 • כשאתם מוסיפים מדיניות חדשה, הכללים של המדיניות נכנסים לתוקף עבור כל השירותים המחוברים להזמנות הנוכחיות והעתידיות. 

כדי להוסיף כלל מדיניות חדש:

 1. היכנסו ל-Booking Settings בדאשבורד של האתר.
 2. הקליקו על Booking Policies
 3. הקליקו על ‎+ Add a New Policy (הוספת כלל מדיניות חדש).
 4. תנו לכלל המדיניות שם בשדה Policy name
 5. סמנו את תיבות הסימון ובחרו את מסגרת הזמן ליד כללי ההזמנה האלה:
  • Allow cancelation (ניתן לבטל): אם תסמנו את התיבה הזו, הלקוחות יוכלו לבטל מפגשים שהם קבעו. כדי להגדיר כמה זמן לפני המפגש אפשר לבטל את ההזמנה, בחרו אפשרות מהתפריט הנפתח או צרו מסגרת זמן חדשה.
   הערה: רק חברי אתר יכולים לבטל את ההזמנות הקרובות שלהם באתר. 
  • Allow rescheduling (ניתן לשנות מועד): אם תסמנו את התיבה הזו, הלקוחות יוכלו לשנות את מועד המפגשים שהם קבעו. כדי להגדיר כמה זמן לפני המפגש אפשר לשנות את מועד ההזמנה, בחרו אפשרות מהתפריט הנפתח או צרו מסגרת זמן חדשה.
  • Limit early bookings (הגבלת הזמנות מוקדמות): בחרו מהרשימה הנפתחת Limit early bookings את חלון הזמן לפני המפגש שבו הלקוחות יכולים כבר להזמין מקום או להירשם. אתם יכולים גם לבחור באפשרות Custom כדי להגדיר חלון זמן אחר (לדוגמה שבוע) שלפניו הלקוחות לא יכולים עדיין לבצע הזמנה.
  • Limit late bookings (הגבלת הזמנות מאוחרות): בחרו את חלון הזמן לפני המפגש שבמהלכו הלקוחות כבר לא יכולים להירשם או להזמין מקום. למשל: "24 שעות לפני תחילת המפגש". בחרו אפשרות קיימת מהתפריט הנפתח Limit late bookings. אתם יכולים גם להקליק על Custom כדי לבחור את חלון הזמן שאחריו הלקוחות כבר לא יכולים להזמין מקום או להירשם.
צילום מסך שמראה איך להגדיר את כללי המדיניות החדשים להזמנות במקטע Booking Policies (מדיניות ההזמנות) בדאשבורד.
 1. (לא חובה) הכניסו תיאור לכלל המדיניות בשדה Policy description. הסבירו ללקוחות את תנאי המדיניות שלכם באמצעות הערה בעמודי השירות. הלקוחות רואים את כלל המדיניות בעמוד התשלום בעת ביצוע ההזמנה, כך שהם מודעים לתנאי השימוש שלכם.
 2. בחרו באפשרות Allow clients to join a waitlist for fully booked classes כדי לפתוח רשימות המתנה לשיעורים שמקושרים לכלל המדיניות שאתם יוצרים. 
  1. הגדירו את ה-Maximum waitlist capacity (מקסימום רשומים ברשימת ההמתנה). 
  2. בתפריט הנפתח An open spot will be held for בחרו לכמה זמן יישמר מקום פנוי. זה חלון הזמן שיש ללקוח או ללקוחה ברשימת ההמתנה להצטרף לשיעור לפני שהזכות עוברת לבא בתור ברשימה.
   שימו לב: רשימות ההמתנה תקפות רק לשיעורים. 
 3. תחת Group Bookings (הזמנות קבוצתיות), הגדירו את ה-Maximum number of participants allowed per booking (מקסימום משתתפים להזמנה).
  הערה: הזמנות קבוצתיות רלוונטיות רק לשיעורים וקורסים.
 4. סמנו את התיבה Book a course after start date כדי לאפשר ללקוחות להצטרף לקורס שכבר התחיל. גם לקוחות שיצטרפו לקורס אחרי שהוא התחיל ישלמו את הסכום המלא.
  טיפ: אם אתם רוצים לאפשר ללקוחות להזמין מקום אחרי תחילת הקורס, ודאו שאין לכם הגבלה על הרשמה מאוחרת (ראו שלב 5 למעלה).
 5. הקליקו על Save (שמירה).
צילום מסך שמראה איך להוסיף למדיניות הזמנות חדשה את רשימות ההמתנה, ההזמנות הקבוצתיות וההזמנות אחרי מועד ההתחלה.
טיפ:
אפשר גם להוסיף כללי מדיניות חדשים בזמן שיוצרים שירותים חדשים. בטופס יצירת השירות, גללו למטה ל-Booking preferences (העדפות בהזמנות), והקליקו על התפריט הנפתח תחת Booking policy (מדיניות ההזמנות). הקליקו על ‎+ Add New policy (הוספת כלל מדיניות חדש) ובצעו את השלבים שלמעלה כדי לסיים ליצור את כלל המדיניות החדש.
 

ניהול שירותים מקושרים (Connected Services)

בכל שלב אפשר להעביר או לחבר שירותים לכללי מדיניות אחרים. זה יכול לעזור למשל אם יש עלייה בביקוש לשירותים מסוימים, ואז צריך מדיניות מגבילה יותר לניהול מספר ההזמנות (כלומר מקסימום הזמנות לכל לקוח בפרק זמן מסוים).

כדי לנהל שירותים מחוברים:

 1. היכנסו ל-Booking Settings בדאשבורד של האתר.
 2. הקליקו על Booking Policies
 3. הקליקו על אייקון הפעולות הנוספות  ליד המדיניות הרלוונטית. 
 4. הקליקו על Manage connected services (ניהול שירותים מקושרים). 
 5. סמנו את התיבה ליד כל שירות שאתם רוצים לחבר למדיניות. 
 6. הקליקו על Save (שמירה).
צילום מסך שמראה איך לנהל אילו שירותים מחוברים למדיניות.

הגדרת מדיניות ברירת המחדל

בחרו את כללי המדיניות שאתם רוצים להחיל אוטומטית על כל השירותים שלכם. זה יעזור לכם כשתוסיפו שירותים חדשים לעסק. בהמשך תוכלו לקשר שירותים לכללי מדיניות מותאמים יותר. 
חשוב:
 • אתם לא יכולים למחוק את מדיניות ברירת המחדל שלכם, אבל אפשר להחליף את מדיניות ברירת המחדל, ואז למחוק את מדיניות ברירת המחדל המקורית. 
 • כשמחליפים את מדיניות ברירת המחדל ומוחקים את מדיניות ברירת המחדל המקורית, כל השירותים מקושרים אוטומטית למדיניות ברירת המחדל החדשה. 

כדי להגדיר את מדיניות ברירת המחדל שלכם:

 1. היכנסו ל-Booking Settings בדאשבורד של האתר.
 2. הקליקו על Booking Policies
 3. הקליקו על אייקון הפעולות הנוספות ליד המדיניות הרלוונטית.
 4. הקליקו על Set as default (הגדרה כברירת מחדל).
צילום מסך שמראה איך להפוך מדיניות הזמנות כלשהי למדיניות ברירת המחדל באתר

מחיקת כללי מדיניות

ככל שהעסק שלכם יתפתח והצרכים שלכם ישתנו, יכול להיות שתרצו למחוק חלק מכללי מדיניות ההזמנות הישנים.
בכל שלב אפשר למחוק כללי מדיניות אם הם כבר לא רלוונטיים, אבל חשוב קודם לבחור את מדיניות ברירת המחדל. כשמוחקים כלל מדיניות, כל השירותים המקושרים מועברים למדיניות ברירת המחדל. חייב להיות לכם לפחות כלל מדיניות הזמנות אחד בכל רגע נתון.

כדי למחוק כלל מדיניות הזמנות:

 1. היכנסו ל-Booking Settings בדאשבורד של האתר.
 2. הקליקו על Booking Policies
 3. הקליקו על אייקון הפעולות הנוספות ליד המדיניות הרלוונטית.
 4. הקליקו על Delete (מחיקה). 
 5. הקליקו על Delete לאישור. 
צילום מסך שמראה איך למחוק כלל מדיניות הזמנות

שאלות נפוצות

הקליקו על כל שאלה כדי לקרוא את התשובה.

זה עזר לך?

|