Wix Bookings: דרישת אישור לקביעת פגישות

זמן קריאה: 3 דקות
בקשו מהלקוחות לשלוח לכם בקשות לפגישה במקום לאפשר להם לקבוע פגישה באופן מיידי. זה מאפשר לכם לנהל את לוח הזמנים שלכם, מעבר לשעות השיעורים והקורסים.
כשמישהו מעוניין לקבוע אתכם פגישה, תקבלו על זה התראה. אחרי זה, אתם יכולים לקבל או לדחות את הבקשה או להציע מועד אחר. הלקוח שלכם יקבל את תגובתכם.  
חשוב:
לקוחות יכולים לבקש פגישות בלבד, הם לא יכולים לבקש שיעורים או קורסים.
כאן תוכלו לקרוא על:

הפעלת אפשרות בקשת אישור לפגישות

נהלו את לוח הזמנים שלכם באופן מלא ואפשרו ללקוחות להגיש בקשה לפגישה אתכם. בדרך זאת תוכלו להיפגש עם כמה לקוחות שאתם יכולים ביום נתון.
חשוב:
 • לקוחות לא יכולים לשלם אונליין על פגישות שמחייבות את אישורכם.  
 • האפשרות הזו זמינה רק אם השירות לא מחובר לתוכנית מינויים או לחבילה.

כדי להפעיל את אישור הפגישות:

 1. היכנסו ל-Booking Services (הרשמה לשירותים) בדאשבורד של האתר.
 2. בחרו פגישה קיימת או הקליקו על Add a New Service כדי ליצור פגישה חדשה. 
 3. בתחתית העמוד, הקליקו ליד Additional Settings (הגדרות נוספות).
 4. הפעילו את המתג Online Booking Preferences (העדפות הזמנה אונליין).
 5. בחרו ב-Manually approve or decline booking requests (אישור ידני של פגישות).
 6. הקליקו על מתג Multiple clients can request the same time slot (מספר הלקוחות יכולים לבקש את אותה משבצת זמן):
  • פועל: כשלקוח שולח בקשת פגישה ליום ושעה מסוימים, משבצת הזמן נשארת פנויה עד שתאשרו את ההזמנה. 
  • כבוי: כשלקוח שולח בקשת פגישה ליום ושעה מסוימים, משבצת הזמן הופכת לבלתי פנויה.
 7. הקליקו על Save (שמירה).
 8. הקליקו על Save (שמירה) בחלק העליון כדי לעדכן את העדפות הפגישה שלכם. 

איך לקוחות מגישים בקשה לפגישה

כשלקוחות צופים בשירות של קביעת תורים, הם רואים כפתור "Request to Book" (שליחת בקשה לפגישה) במקום כפתור "Book Now" (קביעת פגישה). 
לאחר בחירת תאריך ושעה ומילוי טופס ההזמנה, הלקוח שלכם מאשר את בקשת הפגישה. אחרי זה הם מקבלים מייל שהבקשה שלהם הוגשה. 
שימו לב:
לקוחות לא יכולים לשלם אונליין עבור פגישות שדורשות אישור. 

מענה לבקשות

כשאתם מקבלים בקשה לפגישה, אתם מקבלים התראה במייל ובדאשבורד שלכם. הפגישה הממתינה מופיעה גם ביומן ההזמנות שלכם, כדי שתוכלו לראות אם היא תואמת לשאר לוח הזמנים שלכם. 

כדי להגיב לבקשה:

 1. עברו אל [Booking Calendr (יומן ההזמנות) בדאשבורד של האתר.
 2. הקליקו על הפגישה הממתינה. 
 3. בחרו אפשרות:
  • לאישור הבקשה: הקליקו על Approve (אישור).
  • כדי לבצע שינויים לפני האישור:
   1. הקליקו על Approve With Reschedule (אישור עם קביעת מועד חדש).
   2. שנו את איש הצוות, התאריך והשעה של ההזמנה.
   3. (לא חובה) הכניסו לעצמכם הערה (לא גלויה ללקוח). 
   4. בחרו או בטלו את הסימון בתיבה Notify participant with an email (עדכון המשתתפ/ת במייל).
    • (אם תבחרו) הוסיפו ללקוח הודעה שמסבירה למה פרטי ההזמנה שונו.
   5. הקליקו על Save Changes (שמירת שינויים).
  • כדי לדחות את הבקשה: 
   1. הקליקו על הכפתור Decline (סירוב).
   2. בחרו או בטלו את הסימון בתיבה Notify client with an email (שליחת עדכון המייל ללקוח). 
    • (אם תבחרו) הוסיפו ללקוח הודעה שמסבירה מדוע הפגישה נדחתה.
   3. הקליקו על Yes, Decline Session (כן, סירוב לפגישה).
מה השלב הבא?
ברגע שאתם מאשרים או דוחים בקשה לקביעת תור, הלקוח שלכם מקבל מייל שמודיע לו על סטטוס ההזמנה. 
שימו לב:
אם ערכתם את הטקסט של מיילים שנשלחים ללקוחות, הטקסט המעודכן לא יישלח לפגישות שדורשות אישור.