Wix Blog (בלוג Wix): עריכת שמות ותמונות של מחברים

זמן קריאה: 2 דקות
הקוראים יכולים לראות את שם המחבר ואת תמונתו בפיד של הבלוג שלכם ובפוסטים עצמם (אלא אם בחרתם להסתיר את האלמנטים האלה).
המחברים תמיד יכולים לערוך את שמם ואת תמונתם. ההוראות למחבר משתנות בהתאם לאופן שבו הוספתם את המחברים לבלוג שלך.

בחרו את אופן הוספת המחברים שלכם כדי לקבל הוראות:


עריכת פרטי המחבר לכותבים שנוספו בהגדרות הבלוג שלכם

  1. עברו אל הטאב Blog בלוח הבקרה של האתר שלכם. 
  2. הקליקו על More Actions (פעולות נוספות) בפינה השמאלית העליונה.
 
3. הקליקו על Blog Settings.
4. הקליקו על Edit (עריכה) לצד Your Author Info (פרטי המחבר שלכם).
5. הקלידו את שם המחבר בתיבת הטקסט. 
6. הקליקו על אייקון התמונה כדי לעלות תמונה חדשה.
7. הקליקו על Save (שמירה).

עריכת פרטי מחבר לכותבים שנוספו דרך אזור חברי האתר

  1. הכותב צריך להיכנס לאתר שבאוויר דרך סרגל הכניסה.
2. בחרו ב-Profile (פרופיל).
הקליקו על Edit
4. הכותב יכול לבחור באפשרות:
  • עריכת שם המחבר: המחבר יכול להכניס שם חדש.
  • Edit the author image (עריכת תמונת המחבר): המחבר יכול להקליק על התמונה כדי להוסיף עוד תמונה או להחליף את התמונה הקיימת.
הקליקו על Save.

הוספת מחבר באופן ידני בהגדרות הבלוג שלכם.

אתם יכולים להוסיף מחברים לבלוג שלכם באופן ידני דרך הגדרות הבלוג שלכם. כלומר, אתם יכולים לתת לגולש סטטוס של מחבר באופן זמני כדי לסייע להשלמה של משימה. 
  1. עברו אל הטאב Blog בלוח הבקרה של האתר שלכם.
  2. הקליקו על More Actions (פעולות נוספות) בפינה השמאלית העליונה.
  3. הקליקו על Blog Settings (הגדרות הבלוג).
  4. הקליקו על Add (הוספה) בחלק Add an Author (הוספת מחבר).
  5. הקלידו את שם המחבר שאתם רוצים להוסיף.

זה עזר לך?

|