Studio Editor: עריכת הרשאות לכל עמוד

זמן קריאה: 5 דקות
אתם יכולים לקבוע מי יוכל לערוך עמודים ומקטעים גלובליים באתר. יש לכם שליטה על רמת הגישה של כל מי שהוזמנו לאתר, כך שהם יוכלו לערוך רק תוכן רלוונטי. הפעולות המדויקות שהם יוכלו לבצע עדיין תלויות בתפקיד הספציפי שלהם. 
דוגמה לחלונית של ההרשאות לכל עמוד, עם חברי צוות שונים בעלי הרשאות שונות
הנושאים בעמוד זה:
חשוב:
האפשרות הזו זמינה רק לבעלי האתר ולבעלים-השותפים.  

צפייה ושינוי של ההרשאות לכל עמוד

החליטו מי רשאי לערוך עמודים ומקטעים גלובליים. בחלונית Editing Permissions Per Page (עריכת ההרשאות לכל עמוד) רשומים כל האנשים שיש להם גישה ל-Editor – גם בעלי תפקיד באתר, גם בעלי תפקיד בצוות, וגם בעלי שני סוגי התפקידים.
כבעלי האתר, אתם יכולים לתת למישהו הרשאה לערוך את כל העמודים ואת כל המקטעים הגלובליים, או רק עמודים ספציפיים שתבחרו. 
משתמשים ב-Velo כדי להוסיף קוד?
אנשים עם הרשאה לערוך קוד יכולים לעשות זאת בכל עמודי האתר, בלי קשר להרשאות עריכת העמודים שלהם. עם זאת, אם אין להם את ההרשאות המתאימות לעמודים, הם לא יוכלו לבחור אלמנטים, להתאים את העיצוב שלהם ולבצע פעולות אחרות בקנבס עצמו.

כדי לראות ולשנות את ההרשאות לכל עמוד:

 1. הקליקו על האייקון של Wix Studio בפינה השמאלית העליונה.
 2. עמדו עם העכבר מעל Site (אתר).
 3. עמדו עם העכבר מעל Team Work (עבודת צוות).
 4. הקליקו על Permissions Per Page (הרשאות לעמוד).
 5. הקליקו על התפריט הנפתח ליד שם המשתמש/ת כדי לערוך את ההרשאות שלהם.
 6. סמנו את התיבות שליד רמת הגישה הרלוונטית:
  • All pages  (כל העמודים): יכולים לערוך את כל עמודי האתר.
  • All pages and global sections (כל העמודים והמקטעים הגלובליים): יכולים לערוך את כל העמודים ואת כל המקטעים הגלובליים.
   הערה: כדי לבחור באפשרות הזו, אתם צריכים קודם לסמן את התיבה All pages (כל העמודים).
  • Specific pages (עמודים ספציפיים): סמנו את התיבות שליד העמודים שאתם רוצים לאפשר לאדם הזה לערוך.
צילום מסך של החלונית Permissions Per Page, שבה מסמנים את התיבה שליד עמודים מסוימים עבור מישהו

שינוי תפקיד קיים

כשנותנים למישהו הרשאה לערוך עמודים ומקטעים גלובליים, חשוב לוודא גם שיש לו את התפקיד הנכון באתר או בצוות. אחרת, הוא לא יוכל לבצע את הפעולות הדרושות, כמו הוספת אלמנטים חדשים או עריכת תוכן. 

כדי לשנות את התפקיד של מישהו או מישהי:

 1. הקליקו על האייקון של Wix Studio בפינה השמאלית העליונה.
 2. עמדו עם העכבר מעל Site (אתר).
 3. עמדו עם העכבר מעל Team Work (עבודת צוות).
 4. הקליקו על Permissions Per Page (הרשאות לעמוד).
 5. עברו עם העכבר מעל שם האדם.
 6. עברו עם העכבר מעל אייקון ההגדרות  והקליקו על Change Teammate Role / Change Site Role (שינוי התפקיד של חבר/ת צוות / שינוי התפקיד באתר).
 7. סמנו את התיבה שליד התפקיד/ים הרלוונטי/ים.
 8. הקליקו על Save (שמירה).
צילום מסך שמראה איפה מופיע אייקון ההגדרות כשעומדים עם העכבר מעל אדם מסוים בחלונית, והאפשרות לשנות תפקידים
חשוב:
שינוי התפקיד של מישהו מאפס אוטומטית את הרשאות העריכה שלהם בעמוד. אל תשכחו לחזור לחלונית הזו ולעדכן את ההרשאות שלהם.

ניהול תפקידים באתר או בצוות

בזמן שאתם עובדים על ההרשאות לעריכת עמודים, אתם יכולים לשנות את התפקידים המשויכים לאתר ואת התפקידים של הצוות על המקום – למשל ליצור תפקיד חדש למישהו או לשנות את ההרשאות שמשויכות לתפקיד קיים. 

כדי לנהל את התפקידים:

 1. הקליקו על האייקון של Wix Studio בפינה השמאלית העליונה.
 2. עמדו עם העכבר מעל Site (אתר).
 3. עמדו עם העכבר מעל Team Work (עבודת צוות).
 4. הקליקו על Permissions Per Page (הרשאות לעמוד).
 5. הקליקו על אייקון הניהול  ליד Account Team / Site Team (צוות החשבון / צוות האתר). 
 6. בחרו באפשרות Manage Team / Manage Roles.
צילום מסך של החלונית Permissions Per Page, עם האייקון שעליו הקלקתם לניהול הצוות

הזמנת אנשים לאתר או לצוות

צריכים עזרה נוספת באתר הזה? הזמינו אנשים לצוות האתר או החשבון שלכם. אחרי שהם יאשרו את ההזמנה, הם יופיעו בחלונית Page Editing Permissions ואתם תוכלו לשנות את ההרשאות שלהם.

כדי להזמין אנשים לאתר או לצוות:

 1. הקליקו על האייקון של Wix Studio בפינה השמאלית העליונה.
 2. עמדו עם העכבר מעל Site (אתר).
 3. עמדו עם העכבר מעל Team Work (עבודת צוות).
 4. הקליקו על Permissions Per Page (הרשאות לעמוד).
 5. הקליקו על אייקון הניהול   ליד Account Team / Site Team
 6. בחרו באפשרות Add Teammates / Invite People
 7. ציינו את כתובת המייל של האדם ובחרו את התפקיד/ים שלו.
 8. הקליקו על Send Invite (שליחת ההזמנה).
צילום מסך שמראה איך להזמין מישהו לצוות מהחלונית Permissions Per Page (הרשאות לכל עמוד).

זה עזר לך?

|