Studio Editor: הוספת אפקטים של גלילה לראש העמוד

זמן קריאה: 3 דקות
אתם יכולים להוסיף אפקטי מעבר כדי לשנות את המראה של ראש העמוד (ה-Header) בגלילה בעמוד. ניתן להגדיר שראש העמוד ייעלם בהדרגה או ייצא מהפריים בזמן שהגולשים גוללים מטה בעמוד. אתם יכולים גם לשנות את צבע המילוי ואת רמת השקיפות של ראש העמוד כדי שהוא לא ייעלם אבל כן יהיה פחות בולט.
בעמוד זה תלמדו איך:

הוספת מעברים וצבעי מילוי למהלך הגלילה

צרו מעברים מושכי עין וגרמו לצבע הרקע של ראש העמוד להשתנות בזמן שהגולשים גוללים מטה בעמוד.
טיפ:
אפקטי מעבר (למשל Move ו-Fade) משפיעים על כל נקודות הברייקפוינט. עם זאת, אתם יכולים להגדיר את צבע המילוי בצורה שונה לכל ברייקפוינט.

כדי להוסיף מעברים וצבעי מילוי בזמן הגלילה:

  1. בחרו את ראש העמוד ב-Editor.
  2. הקליקו על החץ לפתיחת חלונית ה-Inspector (עריכה)  בפינה הימנית העליונה של ה-Editor.
  3. גללו למטה אל Scroll Effect (אפקט גלילה).
  4. בחרו איזה אפקט מעבר להוסיף לראש העמוד: 
שימו לב:
למרות שאפשר להגדיר צבע רקע חדש בשילוב עם מעבר, אין אפשרות לשלב אפקט Fade (דעיכה) ו-Move (הזזה) באותו אפקט. 

הסרת אפקט גלילה

אתם תמיד יכולים להסיר אפקט גלילה שהוספתם בעבר לראש העמוד.

כדי להסיר אפקט גלילה:

  1. בחרו את ראש העמוד ב-Editor.
  2. הקליקו על החץ לפתיחת חלונית ה-Inspector (עריכה)  בפינה הימנית העליונה של ה-Editor.
  3. גללו למטה אל Scroll Effect (אפקט גלילה).
  4. כבו את המתג ליד Transition (מעבר), Fill Color (צבע מילוי) או שניהם.

זה עזר לך?

|