Pricing Plans: מינויים מתחדשים

זמן קריאה: 2 דקות
אתם יכולים להציע ללקוחות שלכם מינויים שמתחדשים כל שבוע, חודש או שנה. 
אל תשכחו להגדיר גם לכמה זמן המינוי יהיה בסך הכל. לדוגמה, אתם יכולים ליצור מינוי שמתחדש כל חודש אבל נמשך שנה. בסוף השנה, המינוי יסתיים. אתם גם יכולים ליצור מינוי שממשיך להתחדש עד שמבטלים אותו.
טיפ:
גם מינויים וגם כרטיסיות יכולים להיות מתחדשים.

יצירת מינויים מתחדשים

כשאתם יוצרים מינוי מתחדש, בחרו באפשרות Recurring Payment (הוראת קבע) כסוג התשלום. אחר כך תוכלו לקבוע מחיר, תדירות תשלום ולכמה זמן יהיה המינוי. תוכלו גם להציע תקופת ניסיון בחינם כדי לעודד לקוחות חדשים להתנסות ולרכוש מינוי.

ביטול מינויים מתחדשים

כשאתם מבטלים מינוי מתחדש, אתם יכולים לבחור מתי הביטול ייכנס לתוקף. לדוגמה, במינוי שמתחדש כל חודש, אתם יכולים לאפשר ללקוחות להישאר עם גישה לשירותים ולתוכן עד לסוף החודש הנוכחי.
מנגד, במינוי שמתחדש כל שנה, אתם יכולים להגדיר שהוא יסתיים ברגע שתבטלו את המינוי. 

שינוי אמצעי התשלום

אם תשנו את ספקי התשלומים, תצטרכו לבטל קודם את כל המינויים המתחדשים הפעילים ולבקש מהלקוחות לרכוש מחדש את אותו מינוי.

בעיות בתשלום

אם כרטיס האשראי של הלקוח מבוטל או פג תוקף, או אם אין מספיק כסף במסגרת האשראי שלו כדי לשלם על המינוי, לא תקבלו תשלום והמינוי של הלקוח יבוטל אוטומטית. 
אם הלקוח ירצה לחדש את המינוי עם כרטיס אשראי חדש, הוא יצטרך לרכוש מינוי חדש.

זה עזר לך?

|