Facebook Ads: איך נותנים ל-Wix הרשאות גישה ל-Facebook Ads?

זמן קריאה: 3 דקות
כשמגדירים ב-Wix שימוש בחשבון Facebook Ads, המערכת מבקשת כמה הרשאות שדרושות לה כדי לגשת לדף העסקי הרלוונטי ב-Facebook. אנחנו צריכים את ההרשאות האלה כדי שהאלגוריתם החכם של Wix יוכל לעקוב ברציפות אחרי הנתונים, לנתח אותם ולשפר את הקמפיין שלכם בהתאם. אם מוצגת לכם שגיאה כשאתם מחברים את חשבון Facebook לאתר, יכול להיות שלא נתתם ל-Wix את ההרשאות הנדרשות.
לפני שתתחילו:
חשוב לבדוק שהגדרתם באתר עבודה עם Facebook Ads. הוראות ההגדרה משתנות בהתאם ליעד שקבעתם. פרטים נוספים

קראו פרטים על:


איך נותנים את ההרשאות דרך חשבון Wix?

כשמגדירים ב-Wix שימוש בחשבון Facebook Ads, מוצגת בקשה לתת ל-Wix הרשאות גישה וניהול לחשבון Facebook Business שדרכו מתנהלים הקמפיינים.

כדי לתת את ההרשאות הנדרשות דרך חשבון Wix:

 1. עברו ל-Facebook Ads בלוח הבקרה של האתר.
 2. הקליקו על Start Now (להתחיל עכשיו). 
 3. הקליקו על Connect to Facebook (קישור ל-Facebook).
 4. הקליקו על הקישור שיוצג לכם ובצעו את ההוראות שיפורטו בחלון הקופץ.
 5. הקליקו על Choose what you allow (בחירה אילו הרשאות לתת) כדי לבדוק אילו הרשאות המערכת חייבת לקבל.
   
   

 6. הקפידו להעביר את כל מתגי ההפעלה למצב 'מופעל' ולסמן את כל התיבות. חובה לעשות את זה כדי שמערכת ה-AI של Wix תתחזק ותנהל את הקמפיינים שלכם.
  שימו לב: כדי שהמערכת תוכל לנהל את הקמפיינים, צריך לסמן את כל התיבות בקטע Manage your business (ניהול העסק). בכל הנוגע להרשאות אחרות, תוכלו לבחור לאילו דפים אתם רוצים לתת למערכת שלנו גישה (חובה לבחור לפחות דף אחד). 7. הקליקו על OK (אישור) בפינה הימנית התחתונה.
אם מוצגת לכם הודעת שגיאה אחרי שקישרתם את חשבון Facebook, זה אומר שלא נתתם לנו לפחות אחת מההרשאות שאנחנו חייבים לקבל. הקליקו על Manage Permissions (ניהול הרשאות) כדי להציג ולאשר את ההרשאות החסרות.


איך נותנים הרשאות לדפים דרך חשבון Facebook?

כשמקימים קמפיין צריך לתת ל-Wix הרשאות לעמוד העסקי ב-Facebook שעבורו רוצים להפעיל את המודעות. אם העמוד הרלוונטי לא מוצג לכם בשלב 'select a page' (בחירת עמוד) זה אומר שחסרות הרשאות מתאימות. אתם יכולים לתת את ההרשאות הרלוונטיות בחשבון Facebook תחת Business Integrations (שילובים עסקיים).

כדי לתת הרשאות לדפים דרך חשבון Facebook:

 1. היכנסו לחשבון שלכם בפייסבוק שבו יצרתם את העמודים הרלוונטיים.
 2. הקליקו על החץ לפתיחת תפריט בסרגל העליון מצד ימין.
 3. הקליקו על Settings & Privacy (הגדרות ופרטיות).
 4. הקליקו על Settings (הגדרות).
 1. הקליקו על Business Integrations (אינטגרציות עיסקיות) מצד שמאל.
 2. בחרו בטאב ה-Active (פעיל) או ה-Removed (הוסר) בסרגל החיפוש העליון ב-Wix business integrations.
 1. בחרו בפעולה שאתם רוצים לבצע:
שימו לב:
אם תחליטו להסיר את ההרשאות הנדרשות, חשבון ה-Facebook ינותק מהאתר שלכם. תצטרכו לקשר אותו מחדש אם תרצו לערוך קמפיינים או ליצור קמפיין חדש. קמפיינים שכבר רצים באינטרנט ימשיכו לפעול כרגיל. 

זה עזר לך?

|