עבודה עם מצבי חיבור מערך נתונים והרשאות אוסף

זמן קריאה: 3 דקות
כשאתם יוצרים עמוד שמאפשר למשתמשים לקשר תוכן מאוספים בעזרת מחבר מערך נתונים, מערך הנתונים מאפשר או מגביל אינטראקציות מסוימות עם האוספים שלכם. יש שתי מערכות עצמאיות של הגדרות שמשפיעות על מה המשתמשים יוכלו לעשות ועל מי יוכל לעשות את זה: מצב מערך הנתונים ובמקביל הרשאות האוסף.
  • מצב מערך הנתונים: קובע איזה פעולות אפשר לבצע במחבר מערך הנתונים.
  • הרשאות האוסף: קבעו מי יוכלו לקיים אינטראקציות שונות עם האוסף.
הגישה שיש למשתמש או משתמשת מסוימים לאוסף ספציפי דרך מערך נתונים, מוגדרת בסופו של דבר על ידי שילוב בין מצב מערך הנתונים והרשאות האוסף. 
חשוב:
רוצים להבין בצורה מעמיקה יותר את התפקיד החשוב של הרשאות אוסף באבטחת האתר שלכם? קראו את הסקירה הכללית הזו.

מצבי מערך הנתונים

מחבר מערך הנתונים מחבר בין האלמנטים של האתר לאוספים. הגדרת המצב של מערך הנתונים קובעת איך אלמנטים בעמוד יכולים לקיים אינטראקציה עם האוספים. 

הרשאות אוסף

ההרשאות שאתם נותנים לאוסף קובעות למה יהיה אפשר להשתמש בו, כי הן קובעות מי יוכלו לצפות בו, לשלוח תוכן או לשנות אותו. אתם יכולים לבחור רק סוג הרשאה אחד לכל אוסף.

דוגמה

נניח שיש לנו אוסף שמכיל תגובות של משתמשים. אנחנו רוצים לאפשר לכולם לקרוא את התגובות, אבל רק חברי האתר יכולים להוסיף תגובות. בשביל זה, נשתמש באוסף לאיסוף התגובות, בטופס להוספת התגובות, ובטבלה כדי להציג אותן. 

נתחיל בהגדרת הרשאות האוסף להגדרה המוכנה Member-Generated. ההגדרה המוכנה מראש מאפשרת לכל אחד ואחת לקרוא את תוכן האוסף, אבל את התוכן שלו יכולים ליצור רק חברי האתר, ורק הם יכולים לעדכן ולמחוק תוכן שהם עצמם יצרו. 

בשלב הבא, נוסיף אלמנטים לעמודים ונקבע את ההגדרות של מצב מחבר מערך הנתונים:
  • תוכן עמוד: טופס להוספת תגובות.
  • מצב מערך נתונים: כתיבה בלבד. מגביל את הפעולות שאפשר לעשות בעמוד כדי להוסיף תוכן חדש.
  • הרשאות אוסף: הגבילו את האפשרות להוסיף תוכן למשתמשים עם תפקיד כחברי אתר. 

  • תוכן עמוד: טבלה להצגת תגובות.
  • מצב מערך נתונים: לקריאה בלבד. מגביל את מה שאפשר לעשות בעמוד לקריאת התוכן.
  • הרשאות אוסף: אין הגבלה על מי שיכול לקרוא את התוכן הזה, כך שכולם יכולים.

שימו לב שהרשאות האוסף מאפשרות לחברי האתר גם לעדכן או למחוק את התוכן שהם עצמם יצרו. עם זאת, מאחר שלא יצרנו עמוד עם מערך נתונים שמוגדר למצב Read & Write (קריאה וכתיבה), אין להם שום אפשרות להשתמש בהרשאות האלה.

נוכל לשנות את מערך הנתונים בעמוד עם הטופס ל-Read & Write (קריאה וכתיבה). נצטרך להוסיף פונקציונליות מסוימת לעמוד, בדרך כלל בצורת כפתורים, כדי שהגולשים יוכלו להקליק ולהגיע לתגובה שלהם, למחוק תגובה או לערוך תגובה.