הגדרת Google Analytics באמצעות Google Tag Manager

זמן קריאה: 3 דקות
שימוש ב-Google Tag Manager יאפשר לכם להטמיע באתר מערכת לניהול תגים שבעזרתה תוכלו לעדכן תגים וקטעי קוד של חברות אחרות שהוספתם לאתר ולשמור על הסדר שלהם – והכול במרוכז במיקום אחד.
אתם יכולים להוסיף את Google Tag Manager לאתר באמצעות Marketing Integrations (אינטגרציות שיווקיות), כדי להתחיל לעקוב אחרי אירועי הגולשים באתר.
בכל פעם שמשתמש גולש בדף חדש באתר ב-Wix, אירוע של צפייה בדף נשלח לשכבת הנתונים של Google Tag Manager. תוכלו להיעזר בשלבים הבאים כדי להגדיר תג של Google Tag Manager ולאסוף נתוני צפיות בדפים.
חשוב:
שימוש בשירות הזה כרוך בתקשורת ישירה עם ספק שירות חיצוני. מומלץ לעיין במדיניות הפרטיות ובתנאי השימוש של ספק השירות לפני שמשתמשים בשירות. אתם מאשרים שאין לנו אחריות על כל אבדה או נזק שיתרחשו עקב השימוש בשירות חיצוני כזה, לרבות כל אחריות שקשורה לחילופי נתונים ביניכם לבין הספק החיצוני.

שלב 1 | יצירת טריגר לאירועי צפייה בדפים

הדבר הראשון שצריך לעשות הוא ליצור טריגר (גורם מפעיל) לאירועי צפייה בדפים בחשבון Google Tage Manager. 

כדי ליצור את הטריגר:

 1. היכנסו לחשבון Google Tag Manager.
 2. הקליקו על  Triggers (טריגרים) בתפריט שמשמאל.                  
 3. הקליקו על  New (חדש). 
 4. הקליקו על Choose a trigger type to begin setup (בחירת סוג טריגר להתחלת ההגדרה). 
 5. בחרו את Custom Event (אירוע בהתאמה אישית) ברשימת סוגי הטריגרים.
 6. הקלידו "Pageview" בשדה Event Name (שם האירוע).
 7. הקליקו על  Save (שמירה).
 8. תנו שם לטריגר (לדוגמה, Wix Pageviews).

שלב 2 | יצירת משתנה לשמירת ה-URL של הדף

אחרי שיצרתם את הטריגר, אתם צריכים ליצור משתנה חדש ב-Google Tag Manager שאליו תחברו את הטריגר.

כדי ליצור את המשתנה:

 1. הקליקו על Variables (משתנים) בתפריט שמשמאל.
 2. הקליקו על  New  (חדש) בקטע User-Defined Variables (משתנים בהתאמה אישית).
 3. הקליקו על Choose a variable type to begin setup (בחירת סוג משתנה להתחלת ההגדרה). 
 4. בחרו את Data Layer Variable  (משתנה לשכבת הנתונים) ברשימת סוגי הטריגרים האפשריים.
 5. הקלידו "URL" בשדה Data Layer Variable Name (שם המשתנה לשכבת הנתונים).
 6. הקליקו על  Save (שמירה).
 7. תנו שם למשתנה (לדוגמה, Wix var - page url).

שלב 3 | יצירת תג ל-Google Analytics

השלב האחרון הוא ליצור תג ל-Google Analytics שמשתמש בשם של המשתנה החדש. 

כדי ליצור את התג:

 1. הקליקו על Tags (תגים) בתפריט שמשמאל.
 2. הקליקו על  New (חדש).
 3. תנו שם לתג (לדוגמה, Wix Pageviews).
 4. הקליקו על Choose a tag type to begin setup (בחירת סוג תג להתחלת ההגדרה) בקטע Tag Configuration (הגדרת התג). 
 5. בחרו ב- Google Analytics: Universal Analytics מהרשימה.
 6. בחרו ב- Enable overriding setting in this tag (הפעלה של הגדרת עקיפה לתג הזה).
 7. הקלידו את מזהה המעקב של הנכס ב-Google Analytics בשדה Tracking ID (מזהה מעקב).
 8. הקליקו על More Settings (הגדרות נוספות).
 9. הקליקו על Fields to Set (שדות להגדרה).
 10. הקליקו על  ‎+ Add Field (הוספת שדה חדש).
 11. הקלידו "page" בשדה Field Name (שם השדה).
 12. הקלידו את שם המשתנה עם גרשיים מסולסלים בשדה Value (ערך). לדוגמה, {{Wix var - page url}}.
 1. הקליקו על Choose a trigger to make this tag fire (בחירת טריגר להפעלת התג) בקטע Triggering (הפעלה).
 2. בחרו את הטריגר שיצרתם בשלב 1.
 3. הקליקו על  Save (שמירה).

מידע חשוב בקשר לשימוש ב-Google Tag Manager

 • התכונה הזאת זמינה רק באתרים שיש להם דומיין מחובר
 • אי אפשר לעקוב אחרי אירועים בעמודים של פתרונות עסקיים (לדוגמה, Wix Restaurants או Wix Bookings וכו').
 • אם כבר יצרתם קוד מעקב באמצעות Google Tag Manager (למשל, Facebook Pixel), אתם צריכים להשבית את קוד המעקב בחשבון שלכם ב-Wix. שימוש באותו קוד גם ב-Google Tag Manager וגם באתר ב-Wix עלול לגרום לדיווח שגוי או לבעיות בפעולה
  של הקוד. 
 • Wix אינה מספקת תמיכה עבור בעיות טכניות עם קטעי קוד של צד שלישי. אם יש לכם בעיה עם קטע קוד, אנא פנו ישירות לספק שלו.

זה עזר לך?

|