בקשת פיתוח ב-Wix Stores: בחירת תאריך חידוש המינוי של מוצר

בקשת פיתוח|חדשות טובות! העלינו את הפיתוח הזה לאוויר!
אנחנו שמחים לעדכן שעכשיו אפשר לשנות את תאריך החידוש של מינוי