בקשת פיתוח ב-Wix Bookings: ייצוא והדפסה של רשימת משתתפים בשיעור

בקשת פיתוח|חדשות טובות! העלינו את הפיתוח הזה לאוויר!
אנחנו שמחים לעדכן שעכשיו אתם יכולים לייצא את רשימות המשתתפים בשיעורים.