בקשת פיתוח ב-Wix Bookings: הצגת שם השירות בתזכורות במייל

בקשת פיתוח|חדשות טובות! העלינו את הפיתוח הזה לאוויר!