בקשת פיתוח ב-Wix Bookings: העברת משתתפים לשיעור אחר

בקשת פיתוח|חדשות טובות! העלינו את הפיתוח הזה לאוויר!
אנחנו שמחים לעדכן שעכשיו אתם יכולים להעביר משתתפים משיעור אחד לאחר