בקשת פיתוח ב-Wix Bookings: הוספת משתתפים למספר מפגשי שיעור קבועים ביומן המפגשים

בקשת פיתוח|חדשות טובות! העלינו את הפיתוח הזה לאוויר!
אנחנו שמחים לעדכן שעכשיו אפשר להוסיף משתתפים למספר מפגשי שיעור קבועים בבת אחת דרך יומן המפגשים.