Wix Stores: Ürün İçe Aktarma Hata Mesajları

3 dakikalık okuma
Wix mağazanıza başka bir mağazadan ürün içe aktarırken ederken bazı hata mesajlarıyla karşılaşabilirsiniz.

Hata mesajı örneği

Hata mesajları genellikle iki kısımdan oluşur. Şu örneği inceleyelim:
  • İki nokta üst üste işaretinden önceki metin, hatanın hangi sütunda oluştuğunu gösterir - bu durumda fieldType sütununda.
  • Sütundan sonraki metin sorunun ne olduğunu açıklıyor - burada hata, metnin "Ürün" veya "Varyant" olması gerektiği ve başka bir metin girilmiş olmasıdır.

Hata mesajları ve çözümleri

Aşağıda olası hata mesajlarının bir listesi ve bunların nasıl düzeltileceği yer almaktadır. 
Hata Mesajı
Hatayı anlama ve düzeltme
Her Variant özgün olmalıdır
Aynı ürünün varyant satırlarında, productOptionDescription sütunlarında aynı seçenek kombinasyonunu tekrarlayamazsınız (ör. küçük;mavi).
Yalnızca TRUE veya FALSE olması gerekir.
Her ürün veya varyant için büyük harflerle "TRUE" veya "FALSE" girin.
Discount değeri mevcut değil
Bir rakam girmeniz gerekir (ör. 3, üç değil). 

Bir ögenin discountMode "yüzde" ise, indirim değeri 1 - 99 arasında olmalıdır.

İndirim Değeri 9 basamaktan uzun olamaz.
Her seçenek seçimi için maksimum karakter
{ X }
Bu alana çok fazla karakter girdiniz. Hata mesajında belirtilen karakter sayısını aşmayın.
Bir sayı olmalı
Bir rakam girmeniz gerekir (ör. 3, üç değil). 
"Amount" veya "Percent" olmalıdır
Her ürün veya çeşit için büyük harflerle "TUTAR" veya "YÜZDE" girin.
Her seçenek özgün olmalıdır
Ürün satırlarında, productOptionDescription sütunlarına mevcut seçenekleri girerken bir seçeneği tekrarlayamazsınız, öreğin küçük; orta; orta; büyük. Tekrarlanan seçeneği silin.
Ek ücret (ürün çeşitleri için ücret +/-) numarası geçerli değil
Ürünler için bu alanı boş bırakın. 

Ek ücret olmayan varyantlar için bu alanı boş bırakın. 

Varyant, üründen daha pahalıysa pozitif bir sayı girin.

Varyantın maliyeti üründen daha düşükse negatif bir sayı girin.

Ek ücret 9 haneden fazla olamaz. 

Ek ücret, ondalık noktadan sonra 2 haneden fazla olamaz. 
Price mevcut değil
Değişkenler için bu alanı boş bırakın.

Fiyat pozitif bir sayı veya sıfır olabilir; negatif bir sayı olamaz.

Fiyat 9 haneden fazla olamaz. 

Fiyat, ondalık noktadan sonra 2 haneden fazla olamaz.
Ürün başına desteklenen
maksimum 1000 çeşit
Ürün başına izin verilen maksimum 1000 çeşitten fazlasını girdiniz. Varyantlardan bazılarını silmeniz gerekir.
HandleId her bir
ürün için özgün olmalıdır
Her ürünün farklı bir handleId'si olmalıdır. Hiçbir iki kimliğin aynı olmaması için handleId alanını düzenleyin.

Not: Bir ürünün varyantları, ürünle aynı handleId'ye sahip olmalıdır. 
"COLOR" veya "DROP_DOWN" olmalıdır
Her seçenek için, ürün seçeneği türü sütununda büyük harflerle "COLOR" veya "DROP_DOWN" girin. 

Renk seçenekleri için "COLOR" ve diğer her şey için "DROP_DOWN" girin.
SKU özel olmalıdır
Her SKU farklı olmalıdır.

Varyantlar için SKU değerleri girmenize gerek yoktur.
"Product" veya "Variant" olmalıdır
Her ürün için "Product" girin.

Her varyant için "Variant" girin.

SKU kullanmıyorsanız boş bırakın.
Ürün başına yalnızca
{ X } ürün seçeneği girin
Seçenek başına maksimum ürün seçeneği miktarından fazlasını girdiniz (ör. çok fazla boyut). Bazı seçenekleri silin.
Yalnızca maksimum 15 görüntü
Ürün veya varyant başına izin verilen maksimum 15 görüntü fazlasını girdiniz.  
Gerekli bilgi
Zorunlu bir alanı boş bıraktınız. Gerekli değeri girin.

İpucu: Şablon dosyasındaki 3. satır, hangi sütunların gerekli olduğunu gösterir.
Varyantın ürünü ile aynı "handleId"ye sahip olması gerek
HandleID'yi, bir ürünün varyantlarının her biri ürünle aynı handleId'ye sahip olacak şekilde düzenleyin. 
"in_stock", "out_of_stock" veya
bir sayı olmalıdır
Stok takibi yapıyorsanız, stokta bulunan ürün veya varyantın numarasını girin (ör. 100).

Stok takibi yapmıyorsanız, kalemin InStock veya OutOfStock durumunu girin.
Yanlış seçenek
Ürün satırları için:
Bir ürünün seçenekleri varsa, tüm seçenek seçeneklerini listeleyin. Örneğin, "küçük; orta; büyük".
Seçenekler noktalı virgülle ayrılmalı ve en fazla 20 karakter olabilir.

Varyant satırları için:
Her varyant satırı için varyantı girmeniz gerekir. Bu, ürün satırına girilen bilgilere karşılık gelmelidir. Örneğin, ürün satırına "küçük; büyük" ve "mavi; yeşil" girdiyseniz, her birine "küçük;mavi", "küçük;yeşil" "büyük;mavi" ve "büyük;yeşil" girin. varyant satırları.

Hem ürünler hem de varyantlar için:
productOptionType için "COLOR"i seçtiyseniz, productOptionDescription sütununa aşağıdakilerden birini girmelisiniz:

1. RGB + bir RGB değeri + metin açıklaması (ör. RGB(94,162,38):yeşil
2. Onaltılık bir değer + metin açıklaması (ör. #ffffff:beyaz)

productOptionType için "DROP_DOWN" ögesini seçtiyseniz, productOptionDescription sütununda her seçenek için bir metin açıklaması girmelisiniz.

Metin açıklaması, seçenek başına 20 karakterden fazla olamaz.

Sırada Ne Var?

Tüm hataları düzelttikten sonra, düzeltilmiş dosyayı yüklemek için Yeni CSV Yükle'ye tıklayın. 

Bu içerik yardımcı oldu mu?

|