Wix Editör: Tekrarlayıcıları Ekleme ve Yönetme (Listeler ve Kılavuzlar)

4 dakikalık okuma
Tekrarlayıcı, aynı tasarım ve düzene, ancak öge başına (örneğin, metin, görüntü) özelleştirebileceğiniz farklı içeriklere sahip ögelerden oluşan bir dizi ögeye denir. Tekrarlayıcılar, etkinlikler, haberler ve hizmetler gibi her türlü bilgiyi organize etmenizi ve göstermenizi kolaylaştırır.

Nasıl yapılacağını öğrenin:


Tekrarlayıcı ekleme ve ayarlama

 1. Editör'ün sol çubuğundaki Ekle simgesine  tıklayın.
 2. Liste'ye tıklayın.
 3. Eklemek için bir şablona tıklayın veya şablonu sitenizdeki ilgili konuma sürükleyin.
 4. Tekrarlayıcınızın içeriğini ayarlayın:
  1. Editör'de tekrarlayıcıyı seçin.
  2. Ögeleri Yönet'e tıklayın.
  3. Şunları yapın:
   • Listeye daha fazla öge eklemek için Ögeyi Çoğalt'a tıklayın.
   • Listeyi yeniden sıralamak için ögelere tıklayın ve ögeleri sürükleyin.
   • Bir ögeyi silmek veya çoğaltmak için listede ögenin üzerine gelip Daha Fazla Göster simgesine  tıklayın.
Not:
Eski List Builder uygulaması artık desteklenmiyor ve yerine Tekrarlayıcılar geldi. Uygulama aracılığıyla sitenize bir liste eklediyseniz içeriği yeni bir tekrarlayıcıya kopyalayın. 

Ögelere içerik ekleme

Tekrarlayıcıdaki tüm ögeler aynı tasarıma sahiptir. Bir bileşenin içindeki metin ve görüntüler gibi ögeleri tek tek özelleştirebilirsiniz, ancak tasarım her zaman aynı kalır.

Örneğin, bir düğmedeki metni her bileşende farklı olacak şekilde değiştirebilirsiniz, ancak düğmeyi bileşenin içinde farklı bir konuma taşırsanız bu işlem tüm bileşenlerin düğmesini aynı konuma taşır.

Kayıtlardan birine bir öge eklediğinizde, bu öge tasarımın tutarlılığını korumak için tekrarlayandaki diğer tüm kayıtlara otomatik olarak eklenir. Ögelerin boyutu içlerindeki içeriğe göre değişiklik gösterir.
Tekrarlayıcı ögelerine eklemek istediğiniz içerik aracını Ekle panelinden herhangi bir ögeye sürükleyip bırakın:
Not:
Bazı ögeler tekrarlayıcı ögelere iliştirilemez. Daha Fazla Bilgi

Tekrarlayıcıya yeni öge ekleme

Tekrarlayıcınıza istediğiniz kadar bileşen ekleyebilirsiniz. 

Bileşen eklemek için:

 1. Editör'de tekrarlayıcıyı seçin.
 2. Ögeleri Yönet'e tıklayın.
 3. Alttan Bileşen Çoğalt seçeneğine tıklayın.
 4. Yeni bileşeninizi istediğiniz gibi düzenleyin. 

Tekrarlayıcının düzenini değiştirme

Tekrarlayıcı ögelerinizin hizalamasını, yönünü ve aralığını ayarlayın.

Düzeni değiştirmek için:

 1. Editör'de tekrarlayıcıyı seçin.
 2. Düzen simgesine  tıklayın.
 3. Düzeni değiştirmek için şu adımları izleyin:
  • Bir hizalama seçin: Sol, Orta, Sağ veya İki Yana Yasla.
  • Ögeler arasındaki dikey boşluğu ayarlamak için kaydırıcıyı kullanın.
  • Ögelerin soldan sağa mı yoksa sağdan sola mı gösterileceğini seçin. 

Tekrarlayıcı ögelerini tasarlama

Herhangi bir ürünün tasarımını değiştirebilirsiniz (örn. görüntü, metin kutusu, düğme vb.). Bir bileşende yaptığınız her tasarım değişikliği tekrarlayıcınızdaki diğer bileşenleri etkiler. Örneğin, bir bileşendeki bir düğmenin rengini değiştirdiğinizde diğer bileşenlerdeki düğmelerin de rengi değişir.
Ögeleri tasarlamak için herhangi bir ögeyi seçin ve Tasarım simgesine tıklayın:

Tekrarlayıcıyı bir veritabanı koleksiyonuna bağlama

Veritabanı koleksiyonlarınızdan içerik göstermek için tekrarlayıcıları kullanabilirsiniz. Öncelikle tekrarlayıcıyı ilgili koleksiyona bağlayın. Ardından her bir tekrarlayıcı ögesini koleksiyonunuzdaki ilgili alana bağlayın. Daha Fazla Bilgi

Tekrarlayıcılarda hizalama sorunları

Bazen tekrarlayıcılarınızın beklendiği gibi hizalanmadığını fark edebilirsiniz.
Tekrarlayıcı boyutları ögelerdeki içerik yoğunluğuna bağlıdır. Örneğin, bir tekrarlayıcı ögesinin diğer ögelerden daha fazla metin satırı içermesi genel hizalamayı olumsuz etkiler.
Hizalamayı düzeltmek için tüm metin kutularının aynı miktarda metin satırı içerdiğinden emin olmanızı öneririz. Satır sayısını eşitlemek için metin kutusuna daha fazla metin girmek yerine klavyenizdeki Enter tuşunu kullanarak fazladan boş satır ekleyebilirsiniz.

Bu içerik yardımcı oldu mu?

|