Wix Editör: Dikey Menüdeki Alt Sayfaların Yönünü Değiştirme

1 dakikalık okuma

Dikey menünüzdeki alt sayfalarınızı sağa veya sola doğru açılacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu kullanışlı bir özelliktir ve tercih genellikle menünüzün sayfanızdaki konumuna bağlıdır.

Dikey menüdeki alt sayfaların yönünü değiştirmek için:

  1. Menünüze tıklayın.
  2. Düzenler simgesine tıklayın.
  3. Alt menüler nasıl açılır? alanında bir seçenek belirleyin: 
    • Sağa doğru: Alt menünüzün alt sayfaları menü ögesinin sağına doğru açılır.
    • Sola doğru: Alt menünüzün alt sayfaları menü ögesinin soluna doğru açılır.

Bu içerik yardımcı oldu mu?

|