Wix Şifrenizi Değiştirme

1 dakikalık okuma
Şifrenizi değiştirmek için tıklayın.
Notlar:
Wix hesabınız için güvenli bir şifre oluştururken:
  • Şifreniz en az 6 karakter olmalıdır (en az 12 karakter önerilir) ve şunları içerebilir:
    • İngilizce büyük ve/veya küçük harfler 
    • Sayılar 
    • Şu özel karakterlerden herhangi biri:  _ - ! @ # $ % ^ & *
  • Şifreniz bir nokta içeremez (.).
  • E-posta adresini unutmanız veya e-posta adresinize erişememeniz durumunda hesabınızı kurtarmak için bir Hesap Kurtarma Telefon Numarası eklemenizi öneririz. 

Bu içerik yardımcı oldu mu?

|